Letní čas je třeba optimální období k tomu, připomenout si stopy českých architektů na chorvatském Jadranu a také počátky turistiky v tomto kouzelném prostředí. Výstava s touto tematikou bude od dnešního dne k vidění v sále Kabinetu architektury ostravského Domu umění.

ZNÁMÁ JMÉNA

„Výstava více než dvaceti koláží z projektů, skic a fotografií přibližuje architektonické objekty sloužící na počátcích turistickému ruchu na chorvatském pobřeží. Jedná se o hotely, vily, úpravy nábřeží či pláží, které navrhli čeští anebo s českými zeměmi úzce spjati architekti pro oblast chorvatského Jadranu.

Návštěvník výstavy se tak seznámí s díly autorů, mezi nimiž jistě zaujmou taková jména jako Jan Kotěra, Carl Seidl, Emil Králíček, Josef Schulz, Adolf Loos, Josef Hoffmann a další, z nichž mnoho z nich bylo známo z úspěšného působení ve funkcích profesorů na významných školách v Praze a Vídni," uvedl Tadeáš Goryczka, jeden z kurátorů výstavy, jejímiž autorkami jsou Jasenka Kranjčevič a Mirjana Kos.

Z DĚJIN TURISTIKY

„Kvalita vystavovaných projektů reprezentuje velmi vysokou úroveň a například projekt pro hotel v Opatiji z roku 1909 od architekta Jana Kotěry (později přestavěn) je pozoruhodný tím, že vytyčuje nové trendy, které se budou objevovat v navrhování architektury pro cestovní ruch posléze i v dalších projektech té doby. Expozice je zajímavá tím, že jsou zde poprvé takto souhrnně a společně vystaveny projekty, jež pro chorvatskou pobřežní oblast navrhli architekti z českých zemí, a výstava tak přinejmenším dokládá nemalý význam a přínos českých architektů pro rozvoj cestovního ruchu na Jadranu," dodal Tadeáš Goryczka.

Výstava nazvaná Čeští architekti a počátky cestovního ruchu na chorvatském Jadranu dokládá přínos tehdejší české společnosti pro rozvoj cestovního ruchu na pobřeží Jaderského moře a podíl na něm, a to nejen investorů, projektantů, stavitelů, ale v neposlední řadě taky našich turistů a z pohledu chorvatské strany přínosu a vkladu jejích hostů.