"Chceme touto cestou zpřístupnit historickou knihovnu široké veřejnosti. Tento knižní fond se váže především k působení arcibiskupa Jana Mořice z Manderscheidu, tedy zahrnuje období do roku 1763," uvedl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

"Součástí knihovny jsou ale i starší fondy, zejména jde o nejstarší knihovnu prvního pohusitského pražského arcibiskupa Antonína Brusa z Mohelnice, která zahrnuje tisky z doby po roce 1550," doplnil vedoucí arcibiskupské knihovny Richard Jozíf. Knihy jsou podle něj většinou vázané v kůži - hovězině nebo vepřovici - novější tisky už mají papírovou vazbu.

"Nejstarší část pocházející z druhé poloviny 16. století obsahuje především díla z oblasti teologie a filozofie, kromě katolických i protestantská. Z dalších oborů je tu historie se zaměřením na antiku a bohemiku, početně je zastoupena knihovna antických autorů," doplnil Richard Jozíf.

K vidění je i dobová móda

V knihovně jsou i tituly z oblasti přírodních věd, léčitelství či slovníky. Velmi cenné jsou podle něj tisky zabývající se architekturou, stavitelstvím, urbanismem, dějinami umění a sběratelstvím. Výjimkou není ani dobová móda šířící se z prostředí pařížského dvora počátku 18. století.

Klášter na Strahově je nejstarší premonstrátský klášter v českých zemích, založen byl v roce 1143. V roce 2018 ho navštívilo přes čtvrt milionu lidí. Návštěvnost kláštera se tak blíží k nejnavštěvovanějším státním hradům a zámkům. Většina návštěvníků kláštera směřuje do knihovny, která existovala v klášteře již od 12. století, ale její nejslavnější období přichází v 17. a 18. století, kdy vznikly Teologický a Filozofický sál.

Sbírky knihovny zahrnují kolem půl milionu knižních svazků, včetně přibližně 3000 rukopisů, 1500 inkunábulí a ke čtvrt milionu starých tisků. Fond knihovny je běžně dostupný pro badatele a zájemce, kteří je však mohou studovat pouze prezenčně.