Festival Trutnoff open air končí v podobě, v jaké ho fanoušci znají od roku 1990. Hlavním důvodem je, že se pořadatelé nedohodli s městem Trutnov na pronájmu areálu na Bojišti.

Z hudební přehlídky pro desetitisíce lidí v okresním městě by se tak měla stát Zahradní slavnost (podle stejnojmenné hra Václava Havla) v jiné lokalitě. Lidé okolo Martina Věcheta už oslovili obec Velké Svatoňovice i zdejší obyvatele.

Májka ve Skutči vydržela jen sedm hodin.
Muž pokácel májku, ale ta spadla na auto. Škoda je značná

„Pan Věchet u nás vlastní pozemky a se spolupořadateli informoval zastupitelstvo, že by tu podobnou akci chtěl pořádat. S touto myšlenkou na veřejném zasedání seznámil i místní občany," potvrdil starosta Velkých Svatoňovic Petr Martinec. „Obec na celé záležitosti nijak nepracuje. Osobně si myslím, že destinace není navržená příliš vhodně," doplnil Martinec.

Workshop ve velkosvatoňovických Končinách by se měl konat od 17. do 20. srpna. Návštěvníků by na něm mělo být daleko méně. Zahradní slavnost má být upomínkou 30. výročí pořádání prvního oficiálního festivalu.

Filmaři v Tisé natáčejí pohádku o Krakonošovi
Filmaři obsadili skály v Tisé. Natáčí pohádku o Krakonošovi

Přesunou Trutnoff z Bojiště do Velkých Svatoňovic?

Zahradní slavnost, nebo Open Air Workshop, má evokovat počátky a okolnosti vzniku trutnovského festivalu. „Tehdy sice vládla tuhá ruka totalitního režimu, ale převládala spiklenecká pospolitost. Energie návštěvní-ků-spiklenců a hudebníků se prolínala, lidé měli k sobě blíž. Festival se narodil v hospodě a později na soukromé louce, odkud nás rozehnala Státní bezpečnost, s Čuňasem a dalšímí organizátory nás pozatýkala a pozemek nechala postříkat močůvkou," vzpomněl Martin Věchet. „Letos bychom se chtěli znovu sejít na louce v přátelském prostředí. V rámci Zahradní slavnosti se uskuteční debaty, semináře a diskuze s osobnostmi ze společenského a kulturního života. Koncerty i divadla a tradiční open air bohoslužby budou během čtyř dnů propojovat kruh setkání. Jen doufejme, že bez močůvky," doplnil Věchet. Rozhoduje se prý mezi třemi místy, kam setkání přesunout.

„Pan Věchet informoval o plánovaném charakteru workshopu komornějšího ražení, než je známý festival v Trutnově," říká zápis z dubnového zasedání zastupitelstva Velkých Svatoňovic.

Slavnostního zahájení lázeňské sezony
Čechomor, Bratři Ebenové, Čok, Fešáci...Deník zná program letošní Lázeňské

Věchet má ve Velkých Svatoňovicích vyjednávat s majiteli o pronájmu pozemků. Zdejší obyvatelé však pořádání festivalu příliš nakloněni nejsou. Na veřejném zasedání vyjádřili obavy o přesah akce na soukromou půdu.

„Obec nemá zákonné pravomoci, jak zásadně ovlivnit konání akce na soukromých pozemcích. Bude se však dalšími jednáními snažit maximálně předejít rizikům," potvrdil starosta Petr Martinec.

Zdroj: Youtube

Z trutnovského Bojiště festival odešel poté, co bývalému provozovateli skončila nájemní smlouva areálu. Město pak vyzvalo veřejnost, aby předložila návrhy na jeho využití. Organizátorům však nejistota nedovolila nasmlouvat včasné vystoupení kapel, proto se rozhodli charakter události omezit a přestěhovat ji jinam.

Trutnovská veřejnost spekuluje o dalších místech, kde by se Zahradní slavnost mohla pořádat. Mluví se o Malé Úpě, kde Věchet již pořádal hudební akce. A dále o Vlčicích, k nimž patří prezidentův Hrádeček. Starostové obou obcí však Deníku sdělili, že s nimi o takové možnosti nikdo nejednal.