Po původu děl pátralo celkem 163 institucí. Ukázalo se, že díla ukradená nacisty vlastnilo jen 42 muzeí a galerií. Svým majitelům byly odcizeny mezi léty 1933 a 1945. Například v největším muzeu v Amsterdamu Rijksmuseum dávala od roku 2012 kolekci dohromady pětice expertů. Reportáž přinesl list The Guardian.

Pokud restituční komise prokázala původ díla, bylo navráceno jeho právoplatným majitelům či jejich potomkům. 

„Tento výzkum je důležitý, v historii je potřeba nastolit spravedlnost. Muzea však ukazují pouze zlomek, neboť musel být jasně prokázán původ díla,“ vysvětluje Chris Janssen, mluvčí výzkumu. „Jinými slovy, muzeum musí vědět, jak se sem umělecká díla dostala. Je to jediný způsob, jak dobře informovat jejich obdivovatele,“ dodává pro The Guardian.

Zkonfiskováno nacisty

Součástí projektu jsou pouze díla, která byla prokazatelně označena za ukradená. Například v roce 2015 nizozemská královská rodina vrátila obraz nizozemského malíře Jorise van der Haagena, který v roce 1960 koupila královna Juliana od překupníků, aniž by znala jeho původ. Vyšetřování později odhalilo, že původní majitel byl donucen obraz odevzdat nacistické sbírce.

Jedním z nejcennějších kousků je bronzová socha Mojžíše z 16. století od italského sochaře Alessandra Vittoria z kolekce, kterou držela nadace Hannema-de Stuers. Sochu získal v roce 1948 zakladatel sbírky a podporovatel nacistů Dirk Hannema za neznámých okolností.

Před válkou dílo patřila německé židovce jménem Emma Ranette Budgeová, rozená Lazarusová. Zemřela sice v roce 1937, její potomci ale skončili v koncentračním táboře. Většina z její sbírky putovala do aukce.

Podobným způsobem byl vypátrán původ dalších děl. 

Součástí projektu je dále například dílo Salomé s hlavou Jana Křtitele od nizozemského malíře Jana Adama Krusemana, které je vystaveno v muzeu Rijksmuseum v Amsterdamu.