Ilse Weberová, rozená Herlingerová, (1903 až 1944) se narodila ve Vítkovicích, kde se svou rodinou žila až do počátku pronásledování Židů během nacistické okupace Československa. Ilse pokládala němčinu za svou mateřštinu, ale stejně dobře ovládala češtinu. Od mládí tíhla k literatuře, velmi brzy publikovala v časopisech vlastní básně a drobné divadelní hry, překládala českou poezii do němčiny a německou do češtiny, pracovala pro ostravský a později i pražský rozhlas.

V letech 1928 až 1930 vyšly tři její pohádkové knihy: Židovské pohádky pro děti (Jüdische Kindermärchen), Příběhy o Mendelu Rosenbuschovi (Die Geschichten um Mendel Rosenbusch) a Závod na koloběžkách (Das Trittrollerwet­trennen).

Nacismus této nadějné autorce zničil nejen literární budoucnost, ale také život. V únoru 1942 byla s manželem a mladším synkem Tomášem deportována do Terezína. Staršího syna Hanuše rodiče včas poslali Wintonovým vlakem do Anglie a dnes žije ve Švédsku. V Terezíně Ilse pracovala jako ošetřovatelka nemocných dětí a v říjnu 1944 po deportaci do Osvětimi byla spolu s desetiletým synem zavražděna v plynové komoře.

V pohádkách Ilse Weberová ožívají prorok Eliáš, krásná Ráchel a blázen Jankl, anděl Rafael, moudrý Mendel Rosenbusch či napravený lakomec Báruch. Autorka čerpala inspiraci v biblických příbězích, v obyčejích a hodnotách židovského náboženství a židovských tradicích. Pohádky uvádějí dětského čtenáře do všech lidských prožitků, seznamují ho s protiklady obětavosti a sobectví, dobra a zla, odvahy a zbabělosti. Ve slovníčku českého vydání se čtenář dozví, kdo byl prorok Eliáš, co znamená Tóra, Chanuka, drejdl a další pojmy židovských tradic.