Každý den kromě pondělí si mohou návštěvníci prohlédnout stálou expozici moderního umění nebo některou z aktuálních výstav – konkrétně výstavu sester Válových Cesta předurčena osudem, dále Tajnosti Šárky Trčkové, Obyčejné věci Libora Lípy, Sběratele Roberta V. Nováka nebo společnou expozici Mimo řádné Kateřiny Adamové a Pavla Šimíčka. K těmto výstavám nabízí GASK také sérii komentovaných prohlídek a přednášek.

Cesta předurčena osudem

Stěžejní výstavou letošního roku je bezesporu Cesta předurčena osudem Květy a Jitky Válových. V expozici pojaté jako životní pouť obou nerozlučných sester - dvojčat nalezne návštěvník dvanáct zastavení – v kladenské Poldovce, ve které byly totálně nasazeny, na jatkách, v tíze a sevření po událostech z roku 1968, v následné cestě, rozmluvě a dotyku s vyústěním ve smíření, souznění a proměnu. V expozici návštěvníci naleznou jak monumentální plátna, tak i drobné skici a grafiky, které poskytují procítěnou výpověď obou sester o dramatu i intimitě lidského bytí.

V lednu vychází k tomuto galerijnímu počinu publikace, jejíž obsah se bude tematicky vztahovat nejen k výstavě, ale představí i širší souvislosti tohoto komplexního projektu. Křest publikace se uskuteční spolu s uvedením knihy Marcely Pecháčkové Jitka Válová: "Byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě." dne 28. 1. 2023 od 18 hodin. Události bude předcházet série komentovaných prohlídek aktuálních výstav – od 15 hodin k Tajnostem Šárky Trčkové, od 16 hodin k Obyčejným věcem Libora Lípy a od 16.30 k expozici Cesta předurčena osudem Květy a Jitky Válových.

Sestry Válovy na webu

V lednu zpřístupnila správa sbírek GASK 400 děl sester Válových v ucelené kolekci Pozůstalost Jitky a Květy Válových na webu. Veřejnost tak může nahlédnout například do skicáku Květy Válové z kladenské Poldovky, do série litých kreseb nebo do grafických matric. Jedná se o čtvrtinu děl z pozůstalosti, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie.

GASK pro rodiny a děti

Ve středu 18. ledna od 10.30 hodin přichystal GASK pro (pra)rodiče s dětmi od 2 do 5 let výtvarnou dílnu s názvem Tak trochu jiná krajina, která se inspiruje tvorbou významného českého sochaře a malíře Karla Malicha.

Výtvarné dílny v GASK.Výtvarné dílny v GASK.Zdroj: Se svolením GASK - Galerie Středočeského kraje

Dětští agenti vystavují

25. ledna se uskuteční vernisáž výstavy ne/kroužku s názvem Cesta, která představí tvorbu dětí předškolních i obou stupňů základních škol, kteří každý týden docházejí do GASK a mění se v agenty 005+/007+/011+, jejichž posláním je pátrat ve světě umění. Hlavním posláním ne/kroužku je přirozeně zapojit umění do všedního života dětí, motivovat je k hlubšímu poznání, pátrání a pochopení prostřednictvím dialogu i vlastní tvorby. Výstava potrvá do konce února.

Vizuální herny a dětský koutek

Od úterý do neděle mohou děti a jejich (pra)rodiče v oblíbených Vizuálních hernách GASK prostřednictvím skládání, stavění, prolézání nebo šplhání překročit hranici do pestrého světa barev a tvarů a poznat všemožné způsoby, kterými umělci vyjadřovali své myšlenky.

Znovuotevřený dětský koutek nabídne aktivity rozvíjející senzomotorické schopnosti dětí, podporující tvořivost a koncentraci a podněcující dětskou fantazii. Současně je nový prostor jakýmsi protipólem ke zmíněným Vizuálním hernám GASK, který nabízí místo pro odpočinek a zklidnění.

Z vernisáže výstavy obrazů Jana Štulíře v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře.
Foto: Prostor v Galerii Felixe Jeneweina v Kutné Hoře patří obrazům Jana Štulíře