Rabas byl ve své tvorbě ovlivněn několika výtvarnými vlivy, které promítal do své tvorby. Čerpal ze slohů 19. století, především navazoval na impresionismus. Vlastním se mu stala krajinomalba a figurální motivy. V barevné kompozici i prostorovém rozvržení obrazu ho ovlivnil Paul Cézanne.

Jako více než padesátiletý nechal se inspirovat magickým realismem. Dlouhou dobu dával důraz na práci v ateliéru. Hlavní roli pro něj hrála v těchto letech figura, skrze niž hledal symbolickou výtvarnou formu soustřeďující sdělení obsahu obrazu. První vlastní soubornou výstavu měl v roce 1921 v Rokycanech. Zajímavý byl jeho cyklus České hlavy z roku 1923, v němž vypodobnil známé osobnosti (Bedřich Smetana, Božena Němcová, prezident Masaryk). Postupem času však stále více přesouval své malování přímo ven do krajiny. Téměř výhradně se v tomto směru věnoval rodnému Rakovnicku. Jeho obrazy selského života byly protkány sítí cest a barevnými kompozicemi zajímavých odstínů.

Václav Rabas se narodil 13. listopadu 1885 v Krušovicích a zemřel 26. října 1954 v Praze. Jako jeden z prvních malířů získal titul národního umělce. Výstava bude přístupná do 29. května od úterý do pátku od 13:00 do 18:00 hodin. V sobotu a neděli pak od 10:00 do 18:00 hodin.