Knihu vydal mnichovský Institut moderní historie, který Hitlerův text doprovodil kritickými poznámkami, jež ukazují na nacistické zločiny. 
Kniha vychází kvůli svému rozsahu téměř 2000 stran ve dvou svazcích. Na pravé straně je vždy originální Hitlerův text, který na okraji doprovází poznámky badatelů.

Celkem tvoří komentář historiků dvě třetiny obsahu knihy. „Chceme těmito komentáři svým způsobem skočit Hitlerovi do řeči. Byl to demagog, který v této knize šířil lži, polopravdy, které je třeba odhalit," řekl ředitel mnichovského Institutu Andreas Wirsching.
„V Anglii a USA mají práva na tuto knihu už od 30. let. Je také na internetu. Jinými slovy – ta kniha tady byla a je," dodal vedoucí týmu historiků Christian Hartmann.

Německá ministryně kultury Johanna Wankaová vyzvala k zařazení kritického vydání Hitlerovy knihy do školních osnov. Wirsching je však ale k jejímu využití na základních školách skeptický. Podle něj je pro žáky příliš odborná.

Nové kritické vydání však uvítal třeba předseda německé Ústřední židovské rady Josef Schuster. Podle něj může ukázat, s jak lživými teoriemi Hitler pracoval.