To patří do buddhovské školy a představuje duchovní a meditační disciplínu, jejímž základem je přizpůsobení se nejvyšším hodnotám a kvalitám vesmíru – pravdivosti, soucitu a sounáležitosti. Právě tyto tři atributy jsou i stěžejním mottem expozice.

„Výstava zobrazuje na jedné straně nádherný vnitřní duchovní svět a čistotu srdcí lidí, kteří se věnují této meditační praxi, jak jej osobitě zachycuje prožitek umělce. Na straně druhé pak přibližuje opravdové příběhy neskutečného utrpení lidí praktikujících Falun Gong v Číně, kde jsou tito lidé kvůli svému způsobu života krutě pronásledováni," přiblížil putovní výstavu nazvanou Umění pravdivosti, soucitu a sounáležitosti Daniel Gryc z odboru vnitřních věcí zábřežské radnice.

Iniciátorem výstavy je čínský profesor výtvarného umění a uznávaný sochař Kunlun Zhang.

Toho čínský režim za praktikování Falun Gongu odsoudil k nuceným pracím v převýchovném táboře. Díky mezinárodní pomoci se tomuto umělci podařilo v roce 2001 z převýchov­ného pracovního tábora dostat. O dva roky později založil seskupení profesionálních umělců s podobným osudem nazvané Falun Dafa Artists Center.

Výstava za dobu své existence hostovala v prestižních uměleckých galeriích a kulturních centrech po celém světě. Představila se už ve více než dvou stovkách měst ve čtyřiceti zemích. V České republice ji mohli diváci vidět v Praze, Brně či Ostravě.

„Tito umělci jinak vystavují především ve velkých síních a galeriích. V Zábřehu budeme jedinou malou městskou galerií v naší republice, kde budou tato díla k vidění," pozval k návštěvě Josef Macek z Galerie Tunklův dvorec.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna v sedmnáct hodin. Díla čínských exilových umělců budou v Zábřehu k vidění do 2. května. Galerie Tunklův dvorec má otevřeno v pracovní dny vždy od třinácti do sedmnácti hodin.