Snahou tří přehlídek AHOY! ústeckého ateliéru je představit šíři témat a přístupů, kterými se autoři zabývají v průběhu studia na Fakultě umění a designu i po jeho absolvování. Spolupráce mezi současnými studenty a absolventy probíhá nejen v souvislosti s přípravou výstavní trilogie, je důležitým prvkem vzájemně obohacujícím tvůrčí atmosféru tohoto sklářského zázemí na severu Čech. Třetí část projektu s podtitulem GLASS ART & DESIGN představuje vedle vedoucího ateliéru Ilji Bílka čtrnáct mladých sklářských osobností.

Mnozí z nich jsou již vyprofilovanými autory, odvážně experimentujícími se skleněnou hmotou. Na základě výtvarných zkušeností a dostupných prostředků, jaké nabízí současná společnost, čerpají ze znalostí tradičního řemeslného zpracování skleněného materiálu a propojují jej s nejnovějšími technologiemi, používanými při výrobě (Martina Habaníková). Vytvářejí sochařské objekty z taveného skla (Daniel Kinský), nechávají je v surové podobě se stopami procesu výroby (Štěpánka Fejfarová), případně sklo kombinují s kontrastními materiály (Luba Bakičová).

Hledání vlastních uměleckých principů často provází experimenty a v některých případech autoři sklo zcela opouští. Aby vyjádřili své myšlenky, uchylují se k novým médiím (Martin Opl) či k formám akčního umění (Šárka Vačkářová). Hranice mezi volným uměním a designem se v jejich tvorbě přirozeně prolíná. Náročná ruční výroba a osobitý přístup autorů staví objekty do pozice originálních a citlivě zpracovaných děl, respektujících užitý charakter předmětů či zdůrazňující sochařské vlastnosti materiálu.

Hledání inspirací v prostředí vesmíru (Martin Opl) nebo naopak v pozemských radostech (Daniel Kinský) jsou jen nepatrným náznakem tvůrčích cest osobností, vycházejících z ústeckého ateliéru. (rud)

AHOY! GLASS ART & DESIGN je v jablonecké Galerii N k vidění od 12. 10. do 4. 11. 2016.