Výstava Bodies Revealed má za sebou veleúspěšné tažení téměř po všech kontinentech. Během tohoto celosvětového turné neváhalo zhlédnout unikátní exponáty několik milionů návštěvníků, kteří zatoužili poodkrýt tajemství anatomie lidského organismu.

Výstava, kterou připravuje agentura JVS Group v Brně, bude unikátní svou velikostí. Rozměr expozice, která bude od poloviny léta k vidění, je pro Českou republiku premiérou. Doposud zde nebylo nic vystavováno natolik rozsáhle. Všechny exponáty budou umístěny v celkem devíti rozlehlých sálů. Kromě detailních preparátů jednotlivých orgánů nebudou chybět zajímavé celotělové exponáty. Výstava se věnuje jednotlivým systémům lidského těla. Návštěvníkům bude představena přesná funkce svalového aparátu, dýchací soustavy, trávicí soustavy, nervové soustavy i cévního systému.

Jednotlivé galerie budou doplněny velkoplošnými obrazovkami, na kterých 3D animace znázorňují a vysvětlují funkce lidského organismu.

Průvodci z řad studentů medicíny

Výstava odhalující všechna anatomická tajemství lidského těla se 1. srpna 2014 vrátí do České republiky.Důležitým faktem je přítomnost vyškolených průvodců z řad studentů medicíny, kteří budou vždy k dispozici pro odborný výklad jednotlivých dotazů. "Chceme návštěvníkům nabídnout maximální péči. Po návštěvě výstavy odejdou vzdělanější," říká o konceptu výstavy Lucie Nouzová z pořadatelské agentury.

"Naše exponáty jsou ze 100% lidského původu. Neexistuje nic autentičtějšího. Žádný umělý model orgánu není přesnější než objekty, které jsou k vidění na Bodies Revealed," konstatuje doktor Roy Glover, šéf lékařského týmu, který se podílel na tvorbě exponátů. Také potvrzuje, že ti, jejichž těla posloužila pro vytvoření výstavy, předem souhlasili s poskytnutím jejich ostatků k těmto vědeckým účelům.

"Výstava je jistě obohacující i pro sportovce, a to nejen profesionální, nýbrž i amatérské. Pro profesionály je maximální funkčnost pohybového aparátu alfou a omegou jejich kariéry. Pro rekreační sportovce je zdrojem radosti, kterou jim amatérský sport poskytuje," říká o výstavě Doc. MUDr. René Foltán, PhD, přednosta kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Preventivní význam výstavy

Výstava odhalující všechna anatomická tajemství lidského těla se 1. srpna 2014 vrátí do České republiky.Dále mluví o preventivním významu výstavy. "Samozřejmě, poznat své tělo je zásadním krokem ke zdravému životnímu stylu. Myslím, že bezprostředně prožitý šok z pohledu na zničené plíce kuřáka a z toho, jak je možné zdevastovat si dýchací ústrojí nezdravým životním stylem, motivuje nejen dospělé s kouřením přestat. Může odradit především děti a mladistvé s ním vůbec začínat, či jej zkoušet."

Výstava je velmi dobrým edukativním prvkem pro širokou veřejnost. "Výstava BODIES REVEALED je v současné době jedinou příležitostí, kde může široká veřejnost vidět anatomii, ale i patologii člověka na plastinovaných exponátech lidských těl. Na výstavě jsou stovky detailně vypreparovaných exponátů doplněných materiály s odbornými informacemi. Obrovskou přidanou hodnotou výstavy je přítomnost mediků v každé galerii. Studenti medicíny vysvětlí návštěvníkům stavbu a funkci lidského těla poutavou formou a obohatí je o poznatky z klinické medicíny," říká MUDr. Radovan Hudák, autor odborné publikace pro mediky a lékaře Memorix anatomie.

Tato výstava je zajímavým tipem pro návštěvy školních exkurzí. Neexistuje názornější školní pomůcka, která by lépe popisovala všechny detaily fungování lidského těla. Zároveň tato exkurze může být zajímavým zpestřením hodin biologie. Pedagogický doprovod studentů bude mít vstup zdarma.

Výstava Bodies Revealed (Odhalená těla) se uskuteční od 1. srpna 2014 v nových výstavních prostorech Galerie Vlněna, Dornych 40/27 v centru Brna, vedle nákupního centra Vaňkovka. Výstavu bude možno navštívit do 30. listopadu.