Mezi 40 vystavenými stavbami je londýnské brutalistní Velvyslanectví České a Slovenské republiky Jana Šrámka a Jana Bočana, žižkovská televizní věž Václava Aulického nebo diskutovaný dům ze slámy, jemuž sám autor Petr Suske přezdívá Dům v kožichu nebo Dům s deštníkem. Většinou obecně známá díla jsou doplněna srovnáním s dobovými školními pracemi - návštěvník tak může porovnat začátky a výsledky jejich architektonické práce.

Děkan Lábus zdůraznil skromnost a pokoru 

Fakulta architektury ČVUT počítá svou samostatnou existenci od data 22. září 1976, kdy se rozdělila Fakulta stavební na ČVUT na Fakultu stavební a Fakultu architektury. Obdobná situace nastala na Vysokém učení technickém v Brně a na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

„Pro další vývoj architektury a prostředí bude rozhodující, zda naši studenti překlenou hypertrofii individualismu moderní architektury, hekticky členící architekty na superstar a ty ostatní, kteří nakonec definují naše okolí. Stále více bude záležet, jestli kromě ambicí budeme schopni učit při navrhování staveb skromnosti a pokoře i obdivu nejen k přírodě, zvířatům nebo počítačům, ale i lidem a našemu prostředí," řekl k výročí školy její děkan Ladislav Lábus.

Škola se otevřela odborníkům z praxe 

Architektura má na ČVUT dlouhou tradici. Samostatné architektonické vzdělávání bylo zavedeno již v roce 1864, kdy se na pražské polytechnice rozdělilo civilní inženýrství na architekturu - pozemní stavitelství a inženýrské stavby. Prvním děkanem pro obor architektura - pozemní stavitelství byl Josef Zítek, v 19. století ve škole působili také třeba Jiří Fišer, Antonín Balšánek, Josef Fanta nebo Jan Koula.

Během 40 let samostatné existence se změnil systém výuky, pozornost se více zaměřila na ateliérovou tvorbu a škola se otevřela odborníkům z praxe. Významným momentem bylo postavení nové budovy od Aleny Šrámkové a jejího týmu, ve které od roku 2011 FA ČVUT sídlí. ČVUT patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má osm fakult a studuje na něm přes 21 tisíc studentů.

Čtěte také: Praha schválila strategický plán rozvoje města do roku 2030