Exlibris (knižní značka) je malý lístek, který se vlepuje do knihy a má označit, z které knihovny kniha pochází. Výstava provede návštěvníky historií českého exlibris od 16. století. V úvodu je možné vidět exlibris historická (heraldická) v tiscích pocházejících z knihoven šlechticů, například Petra Voka z Rožmberka a Kryštofa z Nostic. Exlibris Josefa Mánesa z roku 1868, které je označováno jako první české moderní exlibris, otevírá hlavní část výstavy.

Exlibris jsou starší než knihtisk. Objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech
Výstava ukáže exlibris v knihách osobností české historie

Vznik a rozvoj sběratelství exlibris

Vystaveno je 365 moderních exlibris od 90 autorů od počátku 20. století do roku 1945. Tiskové štočky, nástroje pro grafickou práci a lisy přibližují princip používaných grafických technik.

Závěrečná část výstavy se věnuje vzniku a rozvoji sběratelství exlibris v českých zemích, které má přesné datum vzniku a považuje se za ně článek o exlibris v Moderní revue v roce 1897 z pera básníka a prvního sběratele S. K. Neumanna. Podle návodu si pak zájemci na výstavě mohou navrhnout vlastní exlibris a na několika specializovaných workshopech si vyzkoušet tisk na historických lisech.

V Karlíně vznikly dvě nové knihobudky
V Karlíně přibyly dvě knihobudky. Můžete v nich nechat kromě knih i časopisy

Značky pro běžné čtenáře


Vedle Josefa Mánesa mezi tvůrce exlibris patřili i další význační čeští umělci stejné doby jako Alfons Mucha, Max Švabinský, Vojtěch Preissig či Mikoláš Aleš. Oblíbenou formou byla exlibris později také třeba pro Josefa Váchala, příležitostné grafice, k níž exlibris patří, se věnoval i Jan Zrzavý.

Ten v době kolem první světové války tvořil grafiky v empírovém stylu, tedy 120 let vyšlé z módy. Nevytvářel knižní značky pro sběratele, ale pro běžné čtenáře, proto jsou mnohé Zrzavého exlibris známé jen z návrhů, neboť hotové tisky byly spotřebovány vlepením do knih vlastníků.

Jan Zrzavý - Domek na Ile de Sein z roku 1934
NG mapuje knihou i výstavou vztah českých výtvarníků k Bretani

Sbírky osobností 

V Národním muzeu jsou sbírky exlibris součástí knihovny, obsahuje více než 36.000 sbírkových předmětů. Nejvíce jsou zastoupeny exlibris z 20. a 30. let 20. století. Základem fondu jsou sbírky učitele Karla Jaroslava Obrátila (25.000 exlibris), literárního vědce a sběratele Miloslava Novotného a knižního grafika a typografa Aloise Chvály. Vedle českých knižních značek je ve sbírce i zahraniční produkce z evropských států, ale také z Ameriky, Austrálie či Japonska.

Národní knihovna představila novinářům nový depozitář v Praze Hostivaři
Národní knihovna zahájila opravu depozitáře, plánuje i dostavbu