Malíře, obchodníka a přítele Martina Luthera Lucase Cranacha staršího (1472 až 1553) představuje nejen prostřednictvím obrazů, ale také s pomocí výsledků průzkumu Cranach Digital Archive Düsseldorf. Výstava potrvá až do 22. ledna 2017.

Cranachova díla 

Soubor pražských prací spojených s Cranachovým jménem je různorodý a zahrnuje populární výjevy Starého pošetilce, Cizoložnice před Kristem či Adama a Evy. U obrazu Bolestná P. Marie, považovaného dlouhá léta za kopii, výzkum potvrdil Cranachovo autorství, opačná situace nastala v případě záhadného Mistra IW, člena wittenberské dílny, jehož díla nebyla dlouho zcela jasně odlišitelná od děl Cranachových.

„Výstavu zahajujeme rok před 500. výročím počátku reformace, která sehrála v Cranachově životě významnou roli. A to i přesto, že jako malíř sloužil ideologickým rivalům – jak reformátorovi Lutherovi, s nímž ho pojilo osobní přátelství, tak mohučskému kardinálu Albrechtu Braniborskému. Nevšední umělecký talent a schopnosti mu dokázaly zajistit toleranci faktu, že pracoval pro dva znepřátelené pány," vysvětluje kurátorka výstavy Olga Kotková.

Originály i kopie 

Ústředním exponátem je desková malba Zákon a Milost. Jako základní zdroj poznání luteránské teologie patří mezi největší poklady německého malířství.

Malba poutala pozornost ihned po svém vzniku a záhy začaly vznikat její kopie. Jedna z nich je i v NG. „Průzkumy odhalily, že vznikla pomocí propracovaných reprodukčních technik – čtvercové sítě sloužící k přenosu kompozice. Obsahuje také pole s nápisy, které bylo z originálu později odstraněno," říká kurátorka.

Na obraze je i okřídlený had, Cranachova signatura, a datum 1529. Kopie ale vznikla v druhé polovině 16. století až po Cranachově smrti. „Chtěl tedy kopista vzbudit dojem autentičnosti a kopii vydávat, či dokonce prodat jako originálního Cranacha? Zda se jednalo o první pokus o falzifikaci, zůstává navzdory výzkumu nejasné," dodává Kotková.

Výstava představuje Cranachovo dílo zejména ve vztahu ke kulturnímu dění v Čechách a na Moravě a dokládá nebývalý zájem tuzemské šlechty a církve o jeho obrazy. Vedle tradičních komentovaných prohlídek jsou k výstavě připraveny i přednášky o identifikaci originálů, kopií a falz.

Čtěte také: Život příslušníků různých menšin ukazuje výstava komiksů