V souvislosti se stárnutím populace se lidé více zabývají otázkami aktivního života, sociálního zázemí, zdraví, bydlení a komunikace s okolím. Společnost stojí před radikální změnou péče o lidské zdraví.

V budoucnu snad budeme stárnout doma

Mění se nástroje, kterými se péče poskytuje, i způsoby, které člověk ke změnám zaujímá. Paul Chamberlain reaguje na budoucí pravděpodobný přesun zdravotní péče z nemocnic do domácího prostředí a zkoumá, jak tento přesun ovlivní fyzický a emocionální vztah k vlastnímu domovu, k nábytku a předmětům, které člověk užívá.

„Výstava neukazuje specifická designérská řešení pro seniory, ale vytváří inspirativní prostor, který zkoumá východiska k diskusi o stárnutí, zdravotní péči a bydlení. Je výzvou pro designéry, aby se v mnohem větší míře zabývali tvorbou uživatelsky přátelských produktů, které zejména seniorům ulehčí život," uvedl kurátor výstavy, designér a pedagog školy Jiří Pelcl.

Paul Chamberlain je absolventem Královské akademie umění v Londýně. Je profesorem designu na Sheffield Hallam University, kde řídí Výzkumné centrum umění a designu. Středem Chamberlainova zájmu je design a vývoj nástrojů a metod, jež podporují a vytvářejí inovace v sociální sféře. Soustředí se na oblast zdravotnictví, na zdravotní postižení a stárnutí.