Fotografická výstava z poštovního prostředí s ukázkami známkové tvorby a pestrého provozu spojové správy potrvá do 9. března.

Tomáš Vosolsobě se narodil 7. 3. 1937 v Praze, kde vystudoval Akademii výtvarných umění. Za svůj život uspořádal na čtyřicet autorských výstav doma i v zahraničí a jeho obrazy jsou ve veřejných i v soukromých sbírkách. Od počátku 60. let 20. století působil jako výtvarník v oborech užité grafiky, spolupracoval na scénářích s historickou tématikou pro Dokumentární film v Praze. Byl sběratelem poštovních známek a s Poštovním muzeem se podílel na mnoha výstavách (například Světová výstava poštovních známek PRAGA 1968) a na restaurování mnoha obrazů. V letech 1975 1979 vytvořil řadu snímků dokumentující provoz pošty v rámci rezortu Federálního ministerstva spojů ČSSR a každodenní činnost poštovních zaměstnanců. Od roku 1982 žil ve Švýcarsku a po Sametové revoluci se vrátil s rodinou zpět do Čech.

Tomáš Vosolsobě zemřel před dvěma roky 10. ledna 2011 ve Velvarech.

(s využitím www.muzeumzatec.cz)