Plánuje ho město Ostrava a jeho cílem je vytvoření otevřené zóny pro kulturu, vzdělávání, kreativitu a spolupráci mezi lokálními aktéry i na mezinárodní úrovni.

Důraz by měl být kladen na podporu vlastní umělecké tvorby a kvalitní dramaturgii se zaměřením zvláště na mladší publikum.

„Město aktuálně vyzývá dodavatele k podání nabídek k veřejné zakázce na vyhotovení ideového návrhu pro zřízení kulturního centra. Maximální hodnota této veřejné zakázky činí 180 tisíc korun, včetně DPH,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Vizualizace budoucí podoby jatek.
Jatka získají kabát polského architekta
Otevření městské galerie Plato v budově bývalého hobymarketu Bauhaus v Ostravě, 11. dubna 2018
Hobbymarket Bauhaus v Ostravě nahradila galerie PLATO. Podívejte se, co nabízí

Z této částky budou finančně odměněni první tři dodavatelé v pořadí. Hlavními hodnoticími kritérii budou kvalita návrhu a dispoziční řešení s dobrou mírou využití prostoru. Město poté s vítězem uzavře licenční smlouvu, kterou získá ideový návrh k dalším úpravám.

Budova přístavby jatek se skládá z šesti různých konstrukčních systémů, navzájem stavebně propojených, s výměrou 5035 metrů čtverečních.

Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. V nově vzniklém kreativním kulturním centru by měly být přednáškové sály, taneční a divadlení prostory, gastrozařízení a také ubytovací zázemí pro umělce.

Vizualizace Černé kostky.
Kultura v Ostravě prožívá zlaté časy. Bude se stavět
Vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci jatek z roku 2017
Projekt Jatka zná vítěze. Je to ale konec příběhu?