V žatecké Galerii Sladovna ve čtvrtek začala výstava s názvem 6. návštěva sbírky manželů Zemanových. V souboru obrazů vybraných autorů současné umělecké tvorby lze najít například díla Jiřího Davida, Kryštof Kintery, Jaroslava Róny nebo Lubomíra Typlta. Část své sbírky pro galerii zapůjčili sběratelé umění Petr a Eva Zemanovi.

Výstava nabízí různé generace umělců

"Současná expozice je zajímavá tím, že má opravdu generačně rozsáhlý aparát. Jsou zde zastoupeni umělci, kteří se narodili ještě na konci 19. století, například Jan Bauch nebo Jan Benda. A jsou zde umělci, kteří se narodili na konci 20. století, v 90. letech," řekl kurátor výstavy Jan Samec.

S tím se pojí i různorodost stylů, forem a výrazových prostředků. Vystavená díla ale mají podle kurátora navzdory tomu několik společných rysů. "Někteří z těch mladých se snaží vyjít z modernismu 20. století, ať už je to surrealismus nebo kubismus. Společný pro mnohé z těch autorů napříč generacemi je zápal pro pravdu v umění nebo specifickou krásu, která na první pohled jako krása nevypadá. A také přesvědčení, že má smysl věnovat se malbě, i když není v současné době na výsluní," řekl Samec.

Manželé v Žatci vystavují od roku 2012

Manželé Zemanovi část svých sbírek každoročně vystavují v Galerii Sladovna od roku 2012. Jejich kolekce by brzy měla mít v Žatci i své stálé místo. Sbírku, kam se řadí i obrazy od Jana Zrzavého, Emila Filly nebo Josefa Špály, darovali Ústeckému kraji s podmínkou, že ji kraj v Žatci vystaví. Celkovou hodnotu sbírky odhadují manželé na 750 milionů korun.

Psali jsme: Kraj přebírá sbírku v hodnotě stovek milionů korun, kterou dostal darem

Výstava v Galerii Sladovna bude pro veřejnost otevřena denně kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin. Potrvá až do konce ledna příštího roku.