Zda je muž bez ženy člověkem či nikoliv, je autorova nadsázka i klasické dilema. Muž a žena tvoří pár, klasik říká, že člověk je jedině pár… Ale co když to pokulhává?

Vyčpělé hodnoty

Martin Samko, hlavní postava knihy, sebou nese mnohé symptomy dnešní doby. Mladá rodina, úbytek ideálů po pár letech soužití, hypotéka na byt, dále rozpad rodiny, následně alkoholismus, ztráta zaměstnání, existenční problémy. To vše ve spojení s osobním úpadkem hlavního hrdiny.

close Obal knihy Pavla Brycze: Muž bez ženy není člověk. zoom_in Děj prolíná i velmi trefně vylíčené prostředí dnešní doby v našich tuzemských podmínkách, kde se za sebemenší zakolísání tvrdě platí, kde jsou pojmy spravedlnost, čestnost, pokora vyčpělými hodnotami a platí jen velmi ostré lokty.

Vyznává-li člověk hodnoty, nepřizpůsobí se, je nemilosrdně společensky i existenčně vyšachován. Zdálo by se tedy, že je to hořké čtení o bezútěšné přítomnosti mnohých lidí. Ale opak je pravdou.

Peklo, Očistec, Ráj

Autor dokáže velmi trefně, sympaticky, mnohdy s nadsázkou a humorem neblahé skutečnosti pojmenovat, a nachází jakýsi lék na tyto neduhy. Přece jen v člověku dobro vítězí, je silnější než všechno ostatní.

Nejen symbolicky knihu tvoří tři hlavní části Peklo, Očistec, Ráj. Tím vším si hrdina prochází. Nejprve se musí prodrat Peklem, kde utrží rány a kopance. Poté bilancuje a hojí si rány, přičemž zjišťuje, že mu vlastní bolesti připadají malicherné ve srovnání s bolestmi jiných (viz jeho vlastní terapeut Wernisch).

Po Očistci přijde Ráj.. Ano, či ne? Kapitán Poppler mu dává návod. Skočit, či neskočit? Ale to už si čtenář přečte a posoudí sám, zcela bez návodu.

Lada Prokůpková