Veřejné rozloučení s Ladislavem Štrosem se uskuteční 28. dubna od 11:00 v historické budově ND.

Štros se narodil 22. srpna 1926 v Husinci u Prahy. Soukromě studoval zpěv u Fernanda Carpiho a Jana Konstantina. Členem ND byl od roku 1945, kdy nastoupil jako basista do operního sboru. Od od roku 1953 působil jako asistent režie a v letech 1961 až 1991 jako režisér opery. Jeho první samostatnou inscenací v ND byl v roce 1959 večer operních aktovek Otakara Ostrčila Poupě a Otakara Zicha Preciézky. Po rozdělení souborů v roce 1992 připravil ještě dvě inscenace ve Státní opeře Praha.

"Určujícím prvkem všech Štrosových režií bylo jeho výtvarné cítění hudební složky operních děl, velká míra stylizace a snaha o uplatnění symbolu. Jeho inscenace byly vždy výsostně divadelními událostmi," uvádí ve smutečním oznámení ND.

Své režijní vize naplňoval většinou ve spolupráci se scénografem Vladimírem Nývltem a s výtvarníky kostýmů Marcelem Pokorným a Josefem Jelínkem. S jeho uměním se měli možnost seznámit nejen diváci na pražských a mimopražských scénách, ale rovněž na mnoha zahraničních jevištích.

Jeho inscenace oper Z mrtvého domu (vítězná inscenace na festivalu v Edinburghu v roce 1964), Příhody lišky Bystroušky a Kouzelná flétna reprezentovaly ND a Státní operu Praha na mnoha zahraničních zájezdech. Spolupracoval také s Československou televizí a působil jako pedagog na operním oddělení Pražské konzervatoře a na katedře zpěvu a operní režie Akademie múzických umění v Praze.