Tranströmer, považovaný za nejvýznamnějšího švédského poetu současnosti, napsal více než desítku sbírek a kromě básní se věnoval i próze a překládání. Jeho díla byla přeložena do více než 60 jazyků z celého světa.

Čtenáře Tranströmer fascinuje neotřelým propojením vizuálních i citových vjemů a brilantní analýzou identity člověka ve vnitřním i vnějším světě. Inspiraci čerpal tento mistr metafor a imaginace v široké škále zdrojů od výtvarného umění a hudby, přes zážitky z cest a toulky po přírodě až po každodenní situace a rodinný život.

Život vystudovaného psychologa radikálně změnila mrtvice, která ho postihla v roce 1990. Kromě poruchy řeči mu zůstala nehybná pravá ruka.

Český čtenář se dlouho mohl s tvorbou švédského básníka seznámit jen sporadicky a prostřednictvím ukázek. Letos vydalo nakladatelství Dauphin reprezentativní výbor z jeho tvorby pod názvem Přijde smrt a vezme ti míru.