„K nejcennějším vystaveným dílům ze sbírky Karla Čapka a Olgy Scheinpflugové náleží olejomalba Václava Špály z roku 1922 s názvem Harlekýn a kolombína. Obraz dlouhý čas zdobil Čapkův byt a visel v jeho vile na pražských Vinohradech v místnosti pátečníků, kde se od poloviny 20. let scházely přední kulturní a politické osobnosti předválečného Československa," uvedla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

Ze sbírky je zapůjčen i linoryt Václava Špály, kvaš Josefa Lady a dva pastely Josefa Čapka nazvané Děti a holubi a Děti mezi stromy. „Kresby Josefa Čapka souvisí s obsáhlým cyklem pastelů Na dětský motiv, který proslavili básníci František Hrubín a Jan Skácel, když k vybraným listům připsali verše a publikovali je jako obrázkové dětské knížky," připomněla kurátorka.

Část výstavy je věnovaná malíři a sochaři Emilu Fillovi. „Prezentovaná díla Salome z roku 1910, Zátiší se sklenicí z roku 1914, Hlavu z roku 1933 a Zápasy z roku 1939 pocházejí přímo z autorovy pozůstalosti. Zátiší se sklenicí, jež se řadí do vysoce ceněného holandského tvůrčího období Emila Filly, se nejednou stalo podstatnou součástí výstavních přehlídek českého kubismu doma i v zahraničí," uvedla Pyšná.

Tvorbu jednoho ze zakladatelů moderního abstraktního malířství Františka Kupky zastupuje například olejomalba Kůň ve stáji či akvarel Příběh o pestících a tyčinkách.

Krajská galerie na výstavě spolupracovala s galerií Adolf Loos Apartment and Gallery, která obrazy zapůjčila a na listopad připravuje jejich aukci v Praze. „Veřejnosti je tak dána jedinečná příležitost spatřit tato hodnotná díla dříve, než se opětovně skryjí v soukromých sbírkách," podotkla Pyšná. Výstava ve Zlíně potrvá do 2. listopadu.