Jak to na okraji metropole vypadalo před mnoha desetiletími, ukazuje nová kniha z edice Zmizelá Praha, vydávané nakladatelstvím Paseka. Po letohrádcích a libosadech z obou břehů řeky Vltavy přicházejí na řadu zaniklé vesnice, usedlosti a dvory.

A stejně jako u minulých svazků i tentokrát museli autoři rozdělit svou práci na dva díly. Nyní tedy dostáváme do rukou sbírku archivních snímků z levého vltavského břehu. Listujeme knihou a postupně před námi ožívají dávno neexistující stavby z Butovic, Jinonic, Hlubočep či Košíř. Vidíme trolejbus jedoucí k jinonické Waltrovce, továrně na motorky, auta a později letecké motory. A jako kontrast k industriální éře tu máme Jinonický zámek v ulici Na Vidouli, v jehož areálu objevili archeologové teprve přede dvěma lety základy původní tvrze z 12. století.

Názvy některých míst už současným obyvatelům Prahy mnoho neřeknou. Musíte být přímo z okolí, abyste věděli, kde je hledat.

Knížka z edice Zmizelá Praha nám v poznávání zapadlých koutů na levém břehu Vltavy může hodně pomoci. Dozvíme se například, že v Holyni (dnes součást Slivence) stojí kaple, kterou nechala postavit statkářka jako poděkování bohu za to, že její čeledíni přežili během bouřky úder blesku.

Vláček na Děvín

Série pohledů na Zlíchov zachycuje viadukt, po němž přes Prokopské údolí dodnes jezdí Pražský Semmering – vláček směřující od Vyšehradu přes Děvín až k usedlosti Cibulka. Ani ta – se svými romantizujícími grottami, altánky a pavilony – v knize od Paseky nechybí.

Snímek zahradní restaurace Klamovka dává vzpomenout na nešťastný osud košířského starosty Matěje Hlaváčka, který si po neúspěšném zavedení tramvaje do těchto míst – což bohužel platil z vlastních zdrojů – vzal život.

Další částí pražských Košíř s pohnutou historií je svah, kde kdysi stávala usedlost Popelka. Na fotografiích z počátku století zůstala zvěčněna židovská modlitebna, jejíž ruiny na Popelce stojí ještě teď. Ale málokdo ví, že o pár staletí dříve tu měli svou základnu nechvalně proslulí zemští škůdci, kterým nikdo neřekl jinak než Petrovští.

Císařovna v Motole

V publikaci Martina Čerňanského, Jany Viktorínové a Lubomíra Procházky dále nacházíme momentky z Liboce, malebné obce ležící poblíž letohrádku Hvězda.

V duchu se přeneseme do lázní v Malé Chuchli a prohlédneme si kapli v Motole, k níž položila základní kámen sama Marie Terezie. Zaniklá Praha je na těchto snímcích jako živá.