Největší úspěch měly jeho dětské prostorové knihy, Kubašta je dodnes ve světě uznáván jako jeden z průkopníků prostorové dětské knihy. Přeloženy byly do 37 jazyků a prodalo se jich přes 35 milionů výtisků. Nakladatelství Albatros nyní připravilo velkou reedici Kubaštových děl. Jsou v ní pohádky Kocour v botách, Tři prasátka, Červená karkulka a Perníková chaloupka, série Tip a Top i vánoční betlémy, které byly velmi populární a prodávaly se po celém světě.

Výtvarnou i technickou úroveň práce Vojtěcha Kubašty obdivoval i slavný Walt Disney. Českého ilustrátora si v 60. letech vybral, aby pro něj tvořil původní pop up tituly. Kubašta měl od mládí neobyčejně vyvinutou prostorovou představivost, což využil právě při tvorbě svých unikátních prostorových knih.

Jeho tvorba však musela být kvůli komunistickému režimu anonymní a pod mnoha svými slavnými díly tak není autor podepsán (prostorové knihy 101 dalmatinů, Bambi, Sněhurka a sedm trpaslíků, Myšák Mickey, Kniha džunglí a další).

Konstrukce knih, které Kubašta používal, se používají stále a dnešní tvůrci pop up books využívají technické principy, které ve své tvorbě zavedl.

Vojtěch Kubašta se narodil v roce 1914 v české rodině ve Vídni. Když mu byly čtyři roky, přestěhoval se s rodiči do Prahy, kde vychodil obecnou školu a reálku. Po té chtěl pokračovat na výtvarné akademii, ale rodiče byli proti a Kubašta šel nakonec studovat architekturu na ČVUT. Od roku 1937 se věnoval knižní grafické úpravě a v roce 1953 začal vytvářet první knihy pro nakladatelství Artia. Jen část z nich vyšla i česky, většinou byly vydány v češtině až po roce 1989. Z pozdějších knih ilustrovaných Kubaštou jsou známé zejména naučné knihy H. a E. Škodových Už vím proč.