„Agentura je vyústěním několikaleté snahy ČUS. Byli jsme dlouhou dobu jediným nositelem myšlenky samostatného státního orgánu pro sport a tuto iniciativu jsme několikrát odsouhlasili ve svých usneseních na Valných hromadách. Z agentury cítíme obrovskou energii a chuť napravit fatální zanedbání, které stát v oblasti sportu za třicet let natropil. Chceme být partnerem pro přínosné změny,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Poprvé v historii samostatné České republiky stát zřídil centrální úřad, který má vytvářet podmínky pro rozvoj sportu a pohybových aktivit občanů. Národní sportovní agentura oficiálně vznikla 1. srpna loňského roku a agendu převezeme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Rozdělovat peníze ze státního rozpočtu bude od roku 2021. „Vznikem agentury získává sport daleko prestižnější uznání v rámci státní správy. Rozhodně nedochází k jeho politizaci. Funkční období předsedy agentury překračuje funkční období vlády. Včele je navíc vrcholový sportovec a ne úředník. Společným cílem je získat pro sport stejných státních prostředků, jako má kultura – tedy 14 miliard korun,“ upřesnil Jansta.

Překážek a výzev pro Národní sportovní agenturu bude více než dost a na posun podmínek pro český sport a sportování občanů k evropskému standardu je potřeba více času. Nejvíce zanedbaná je sportovní infrastruktura, vždyť průměrné stáří hřišť je skoro 50 let. „Za třicet let se nepostavil a ani nezrekonstruoval jediný fotbalový stadion, který by splňoval nejvyšší mezinárodní standard,“ vypočítával Jansta, který je zároveň předsedou basketbalové federace. „Po úspěchu naší reprezentace na mistrovství světa mě oslovily další země, že u nás chtějí trénovat a učit se. Ale kam je mám pozvat? Vždyť naše největší a svojí podstatnou jediné tréninkové centrum v Nymburce je bohužel zanedbané.“

Všední sport na vesnicích a městech upadá. Stejně jako počet lidí, co se starají o chod klubu nebo tělovýchovné jednoty. Nejsou peníze na kvalifikované trenéry, na provoz a údržbu majetku, nebo na další rozvoj. „Bohužel, v zahraničí nás mají za exoty. Vědí, že se tady o sport staráme většinou naprosto zadarmo, nedokážou to pochybit. Tento stav musí skončit,“ prohlásil Miroslav Jansta a naznačil další problémy, které se za třicet let nakumulovaly – roste počet českých dětí s nadváhou a tělesná výchova je nejméně oblíbeným předmětem na základní škole. „Stát rezignoval na propagaci sportu a jeho pozitivních dopadů na zdraví občanů,“ dodal Jansta.

Včasné vypisování programů a rozdělování peněz

Pro Národní sportovní agenturu je prioritní navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, digitalizace a transparentnost celého systému, kontrola a zejména zrychlené posílání dotací. Také v loňském roce se stávalo, že prostředky z dotací chodily do sportovních klubů s několikaměsíčním zpožděním. „Problémy s Programem Můj klub se už nemohou opakovat. Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby s mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit,“ řekl Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury.

A právě v této oblasti bude spolupráce mezi organizacemi důležitá. Česká unie sportu disponuje více než 90 odbornými pracovišti po celé republice, která v terénu pomáhají klubům se složitou administrací žádostí o dotace. „Máme v plánu využít ČUS a její odborníky jako svého partnera při pomoci klubům s dotacemi. I MŠMT s tím má dobré zkušenosti, jen jich nedokázalo využít. Věříme, že nám spolupráce celý proces podpory klubů pro zajištění sportování mládeže významně urychlí. Klíčem je však digitalizace a dobrý tým odborníků v agentuře,“ vysvětlil Ivo Lukš, místopředseda NSA.