Manažer Michal Kabele má podle svých slov k volejbalu velmi blízko. Hrál ji totiž již v roce 1977 za TJ Lokomotiva Liberec. "Od roku 2015 pak aktivně spolupracuji se svou bývalou trenérkou, která je velmi aktivní a neuvěřitelně vitální organizátorkou, duší, liberecké házené," řekl. 

Jak v současnosti svaz funguje? Kde momentálně českou házenou nejvíce tlačí bota?

Mou velkou výhodou je fakt, že nekandiduji s týmem, naopak, mou prioritou je skutečnost, že chci spolupracovat s každým členem ČSH, kterého volební Konference zvolí do výkonných orgánů svazu. Jsem tedy nucen, a jsem tomu tak velmi rád, objíždět jednotlivé regiony a diskutovat s kolegy osobně. Díky tomu, mám jasnou a zřetelnou představu o stavu České házené. Vrcholová házená funguje, ale vztahy mezi svazem a kluby, výkonnostní házená a mládež rozhodně ne. 

Kdo je Michal Kabele (52 let)

* 1985 – 1989 studium FTVS na UK Praha
* 1990 – 1992 studium na The Polytechnic of Central London, U.K.
* 25 let zkušeností z top managementu nadnárodních korporací - Panasonic, Hewlett – Packard, Oracle Corporation
* od r. 2002 soukromé podnikání
* od r. 2003 příprava, realizace, podpora a vedení různých sportovních projektů.

Jaký je váš návrh řešení?

Za prvé, Česká házená musí být značkou. Za druhé, nstavit procesy v rámci struktur ČSH, které umožní vybudovat skvěle fungující marketingovou a servisní organizaci směrem k jednotlivým členům ČSH, k jednotlivým klubům, k jednotlivým krajským svazům a směrem k partnerům z oblasti státní správy a privátním sponzorům

Finance jsou až na prvním místě a v klubech podle jejich slov chybějí. Jak situaci zlepšit?

Velikost členské základny je přímo souvisí s výší dotací, za loňský rok házená dostala 54,2 miliony korun. Peněz od státu je tedy dost, jde o to, jak je správně využít. Navíc, mám osobní vztahy na velké české společnosti, finanční prostředky zajistit umím.

Jak by mělo nové vedení postupovat v případě velmi nevýhodně prodaných marketingových práv soukromé společnosti?

V případě svého zvolení zajistím detailní prošetření jednotlivých kauz z let 2011 – 2018, těch kauz, které se týkaly současné exekutivy, stejně jako kauz, které se týkaly minulých exekutiv a předešlých prezidentů ČSH.

Protože nejsem s nikým dopředu domluven na spolupráci v rámci Exekutivy, jak jsem již uvedl, mám tu výhodu, že nebudu moci být nařčen z toho, že některé kauzy se snažím ovlivnit ve prospěch toho či onoho jednotlivce, který byl v inkriminované době například členem Exekutivy ČSH nebo prezidentem ČSH. Právě složení Exekutivy, které dopředu já nemohu jakkoliv ovlivnit a podmiňovat, je zárukou toho, že objasňování těchto kauz bude opravdu nezávislé. Toto mohu nabídnout, jako jediný, z obou kandidátů na prezidenta.

Jak jste před konferencí hledal podporu napříč hnutím?

Na tuto otázku jsem Vám, již odpověděl. Nepřeberným množstvím rozhovorů a osobních návštěv s těmi členy hnutí, kteří házenou podporují na denní bázi a většinou bez nároku na odměnu.

Cíle Michala Kabeleho:
* Nastavit procesy v rámci struktur ČSH tak, aby umožnily vybudovat skvěle fungující marketingovou a servisní organizaci směrem k jednotlivým členům ČSH, jednotlivým klubů, KSH a směrem k partnerům z oblasti státní správy a privátním sponzorům

* Podporovat, ze strany ČSH, ty členy hnutí, kteří svou činnost vykonávají dobrovolně a ve svém volném čase. Toto bude zajištěno díky prostředků privátních sponzorů a státní podpory

* Vytvořit pozitivní mediální obraz našeho sportu

* Podporovat vznik KSH jako právních subjektů ČSH

* Aktivně spolupracovat se zahraničními evropskými házenkářskými svazy. Zejména v oblasti metodiky, vzdělávání trenérů i funkcionářů klubů.

* Uplatňovat princip a skutečnost, že každý klub je pro hnutí stejně důležitý stejně, jako názory každého člena

* Sjednocovat ČSH, tj. sjednocovat jednotlivé články hnutí a vyvažovat zájmy jednotlivých složek s důrazem na rozvoj členské základny, kterého je možné dosáhnout pouze díky zajištění dostatečného množství finančních prostředků i pro trenéry na úrovni klubů, které nejsou zatím příjemci podpory ze strany ČSH (RHC, TCM)

* Integrovat ČSH organizačně, tj. např., ale nejen, i jiné atraktivní formy našeho sportu jako Beach Handball / Snow handball /, které lze zajímavě medializovat a napomoci tím k rozšíření povědomí o našeho sportu u široké veřejnosti.

* Zařídit, aby se všichni při výkonu činností zase více „bavili a radovali“.