V těchto dnech se proto Česká unie sportu podílí společně s Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace na zajištění dostatečného počtu těchto vakcín.

„Stále zřetelněji se ukazuje, že cestování v roce 2021 i v dalším období bude podmíněno přísnými opatřeními k prevenci šíření nemoci covid-19. Jednou z podmínek může být povinnost proočkování aktérů sportovních akcí. Bez ní by účast na významných světových či evropských soutěžích nemusela být povolena. V předpokládané vysoké celosvětové poptávce po vakcínách však bude pro národní sportovní svazy náročné včas zajistit jejich potřebný počet,“ říká Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Tato organizace proto v koordinaci s Národní sportovní agenturou a v součinnosti s Centrem zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace a 75 svazy připravuje data pro vyjednávání možnosti centrálního pořízení vakcín pro všechny národní sportovní svazy. Očkování se zatím týká osob starších 18 let. Kvalifikovaný odhad požadavku potřebného počtu vakcín by měl zahrnovat všechny sporty.

„Obratem musíme získat od sportovních svazů kvalifikovaný odhad potřebných počtů, a neprodleně předložit souhrnný požadavek státním institucím, aby se dalo potřebné množství vakcín včas pro státní reprezentaci vyčlenit,“ dodává Miroslav Jansta, který bude pokračovat v projednávání možnosti a administrativního postupu se zainteresovanými institucemi.