Skladba pracuje s pohybovými leitmotivy, změnou rytmu, tempa a gradací. Stadionová choreografie vychází ze základního postavení cvičenek a cvičenců na ploše, které umožní s minimálními přechody zaujímat divácky zajímavé cvičební celky. Na 11 minut a 57 sekund dlouhou skladbu se pojďme podívat v následujícím rozhovoru s autory Helenou Peerovou a Václavem Pavelkou.

Co skladba vyjadřuje?
Hlavní, nosnou myšlenkou sletové skladby Jdi za štěstím, je předání poselství starší generace cvičenek a cvičenců generaci mladší. Toto poselství je vyjádřeno pohybovým, hudebním a choreografickým ztvárněním tradic našeho národa, vzájemné spolupráce, životních radostí a vzájemné úcty.

O čem skladba je?
O dobré partě spojené společným prožitkem založeným na pohybovém obsahu, kontinuitě cvičení, hudby a přátelské atmosféry. Komponovaný celek je poctou jak Karlu Gottovi, tak věrné gardě, všem cvičitelkám, cvičitelům, cvičenkám a cvičencům, kteří svým pohybovým ztvárněním vzdávají hold životu, tradicím našeho národa, vzájemné spolupráci, životním radostem, vzájemné úctě a vzájemné sounáležitosti.

Pro koho je skladba určená?
Skladba je určená pro pro seniorky, seniory a věrnou gardu. Tvorba skladby pro tuto věkovou kategorii nám přináší nové impulsy a realizační možnosti.

Je běžné, že se cvičí s náčiním. Používáte také nějaké pomůcky?
V tomto ohledu jsme poněkud výjimka. Naše skladba je bez náčiní. Využívá aerobního kondičního charakteru cvičení, tanečních, výrazových a choreografických prvků.

Co vás při tvorbě skladby inspirovalo?
Inspirací pro tvorbu této sletové skladby byly zkušenosti z předchozí tvorby sletových, pódiových skladeb a pohybové zaměření obou autorů. První impuls pro tento námět vyslovil Zdeňek Barták, který svou hudební režií vytvořil základ pro pohybovou tvorbu. Následně byla režijní komisí (jmenovitě Petrem Svobodou) oslovena Helena Peerová, která svým entuziasmem nadchla k tvorbě skladby Vaška Pavelku.

Na co se mohou diváci těšit?
Stadionová choreografie vychází ze základního postavení cvičenek a cvičenců na cvičební ploše, které umožní s minimálními přechody zaujímat divácky zajímavé cvičební celky.

Co je podle vás na skladbě nejzajímavější?
Určitě je zajímavé, že naše skladba koresponduje s Appeltovou teorií české školy pohybových skladeb (Karel Applet byl autor mnoha sletových skladeb a mezinárodně uznávaný odborník v oblasti pohybových skladeb).

Jaké jste pro svou skladbu zvolili úbory?
Cvičební úbory jsou ve stylu elegance. Při navrhování nás inspirovala celoživotní elegance Karla Gotta. Seniorky mají modré šaty s bílými doplňky v lehkém retro stylu, senioři dlouhé bílé kalhoty, světlemodrou polokošili s bílými doplňky a věrná garda má tradiční cvičební úbor žen a mužů.

| Video: Youtube

Další podrobnosti o skladbě najdete na stránkách Sokola.