Pro rok 2022 měl sport inkasovat 7,5 miliardy korun. Takový byl plán. Jenže rozpočet čekají škrty. A pravděpodobně se dotknou fotbalu, hokeje i malých sportovců.

Leckteré organizace a kluby se už připravují na problémy. Mezi nimi vyčnívá Sokol, který se však nehodlá vzdát bez boje. "Systém dotací pro Českou obec sokolskou je dlouhodobě velmi nesystémový a zároveň, ve srovnání s ostatními sportovními svazy, nespravedlivý. Chceme, aby byla respektována i naše role," uvedla starostka Hana Moučková.

Ne snad, že by chtěl tento spolek někdo hanit. Jádro pudla spočívá v tom, že zatímco svazy dostávají na svou činnost (třeba na soutěže, vzdělávání či metodické vedení) peníze, Sokol nikoliv. Je totiž vnímán pouze jako střešní organizace.

"Jenže my máme více než sto tisíc členů, které nejsou registrováni nikde jinde. Obvykle jde o menší děti, seniory, kteří patří do oddílů všestrannosti," přiblížil Jiří Reichl, mluvčí organizace. 

Podle propočtů z Tyršova domu připadlo v roce 2020 na jednoho člena 387 korun. Když to činovníci srovnali s "konkurencí", dostali šokující výsledek. Kupříkladu atletický svaz inkasuje od Národní sportovní agentury více než dvojnásobek.

Méně peněz než dřív

Filip Neusser, šéf agentury, problém vnímá. "Mým cílem je napravit nerovnoměrné financování a nastavit spravedlivé rozdělování finančních prostředků," vzkázal.

Jenže podobnými sliby se oháněl už jeho předchůdce Milan Hnilička. "K žádné nápravě nedošlo, naopak Česká obec sokolská dostala méně peněz, než tomu bylo v předchozích letech," poznamenala Moučková.

Národní sportovní agentura tento argument nezpochybnila. Ovšem Neusser ihned připomněl, že spousta peněz putuje přímo do konkrétních jednot. "V loňském roce jsme přes program Můj klub podpořili více než 1000 sokolských jednot částkou přes 200 milionů korun, dalšími miliony pak z dotační výzvy Provoz a údržba."

Všichni teď vzhlížejí k politikům a Petru Fialovi. Svět sportu sice v době koronaviru není prioritou, nicméně patří mezi oblasti, které se mají změnit.

"Zavedeme víceleté financování sportu a budeme usilovat o transparentní vícezdrojové financování. Zabezpečíme trvání dotačních programů, aby sportovní organizace měly jistotu financování své činnosti a rozvoje," píše se v programovém prohlášení nové vlády.

Co je všestrannost v Sokole
Sokolská všestrannost zahrnuje pravidelné základní pohybové aktivity; poznávání pohybu a radosti z něj. Jedná se zejména o aktivity pro děti a mládež, cvičení rodičů s dětmi a další obvyklá odvětví sportu v nevýkonnostní podobě. Věková hranice není omezena (cvičí dvouleté děti i senioři). Odbor všestrannosti pro své členy připravuje vlastní soutěže, přebory, školení trenérů, celorepublikové projekty, vypracovává metodiku cvičení a zajišťuje rozvoj středisek.