Výkonný výbor unie dokonce Kejvala označil jako nedůvěryhodnou osobu. „V období 2012 až 2020 se mu nepodařilo semknout sportovní prostředí a zavést rovnoprávné postavení členů olympijského výboru. Jeho ohýbání stanov, zákulisní praktiky, manipulace a nepřímé jednání nedává naději nasměrovat ČOV zpět k jeho původnímu poslání,“ prohlásil Marek Hájek, místopředseda České unie sportu. „Je zřetelné, že problém netkví v olympijském výboru jako takovém, ale v tom, jak je řízen,“ dodal Hájek.

Reakce ČOV na
prohlášení ČUS:

"Česká unie sportu, která stojí před soudem a je obžalována z několika trestných činů v kauze sportovních dotací, řeší svoje vlastní problémy tímto způsobem, což českému sportu nepomáhá a nás to velmi mrzí. Jedná se o nesourodý seznam nepodložených obvinění, na všechny konkrétní věci jsme už mnohokrát odpovídali a nevíme, co bychom k tomu měli víc říkat."
Barbora Žehanová, mluvčí Českého olympijského výboru

Tohle ostré vyjádření nepřišlo náhodou - v Českém olympijském výboru se schyluje k volbám. A stávající šéf má protikandidáta Filipa Neussera.

Česká unie sportu, která se dostala s "rivaly" několikrát do křížku (a zodpovídá se před soudem kvůli možnému ovlivnění dotací), poukazuje na to, že Kejval sám porušil zákony.

Má pro to důkaz - posudek advokátní kanceláře. 

Podle právního stanoviska měl Kejval (a olympijský výbor) zvát úředníky z ministerstva na nejrůznější sportovní akce, čímž bylo ovlivněno financování sportu.

Funkcionářům z České unie sportu, v jejímž čele stojí politik, právník a funkcionář Miroslav Jansta, hodně vadí i fakt, že ačkoliv je unie je jedním z členů Českého olympijského výboru, nemůže účastnit volebního pléna. A tedy volit.

Výhrady k Jiřímu Kejvalovi jsou shrnuty v devíti bodech (Deník je přináší v původní podobě ČUS). 

1. manipulativní a diskriminační stanovy ČOV;
2. autoritářský styl řízení, nerespektování spolkové demokracie, neopodstatněné napadání ČUS v médiích;
3. enormně rostoucí náklady na sekretariát a aparát ČOV;
4. rapidně se snižující průměrný podíl příspěvků sportovním svazům;
5. hmotná plnění státním úředníkům, kteří měli na starosti dotace (zvaní na akce a další služby);
6. přihlášení se ke škodě ČOV, která nevznikla;
7. nepravdivě a zmatečně uváděná členská základna ČOV (zejména v dotačním řízení);
8. zmařené prostředky na projekt Centrální evidence sportovců;
9. nezdařený a drahý záměr ČOV o záchranu areálu skokanských můstků v Harrachově.