Jste obžalován z machinací s dotacemi. Přijímáte to?
Česká unie sportu má přes milion členů. Úřednice (obžalovaná náměstkyně Simona Kratochvílová pozn. red.) ve svém výpočtu pro rok 2017 přidělila 60 milionů olympijskému výboru, jenž má nějakých 279 členů. ČUS dostala stejně financí 48 milionů jako Sokol… Jednou jsem předsedy sportovních svazů vyzval, ať zvedne ruku ten, kdo by se v mé pozici proti takovému rozdělení neozval. Ruku nezvedl nikdo. Všichni by se ozvali, protože je to naše povinnost.

Jste si jistý, že jste v právu?
Všechny posudky zpochybňují výpočet úřednice a konstatují, že ministerstvo za vedení Kateřiny Valachové nerozdělovalo dotace podle měřitelných kritérií. Obžalobu vnímám jako absurdní.

Vy jste tedy neměl vliv?
Samozřejmě že měl. Měla na to vliv celá Národní rada pro sport. Tehdejší ministryně Valachová se o tom s námi radila, probírali jsme konkrétní čísla.. A paní Valachová se z toho teď vyviňuje…

Co jí vyčítáte?
Ministryně nezajistila transparentní rozdělení financí, jelikož do výnosu nezanesla bodové ohodnocení. Proto si úřednice mohla dělat, co chtěla. Vůbec tomu nerozuměla. Buď to bylo z blbosti, nebo účelové.

K čemu se kloníte?
To nejsem schopný posoudit. Nicméně aby olympijský výbor vzhledem ke své členské základně dostal šedesát milionů, ČUS s největší členskou základnou osmačtyřicet milionů a Česká obec sokolská se 150 tisíci členy dostala šestačtyřicet milionů, pak musí každý uznat, že to trkne do očí.

Ministryně není stíhaná…
Státní zástupce tvrdí, že jsem využil vazeb na náměstkyni Kratochvílovou, se kterou jsem si celou dobu vykal a kterou mi určila ministryně už v roce 2016. Paní Valachová nás několik s panem Peltou a dalšími úředníky pozvala na večeři, kde všem oznámila, že my dva jsme hlavními poradci paní Kratochvílové. Tím pádem nám dala mandát jednat. Dokonce na národní radě pronesla, že věří nám, nikoliv svým úředníkům. Valachová nesplnila úlohu úředníka státní správy, ona nese hlavní odpovědnost.

Co požadujete od soudu?
Očekávám průlomové rozhodnutí o tom, zda má člověk právo reagovat na protiprávní jednání úředníka.