Výzkum České unie sportu 2020:
Má váš klub dostatek prostředků pro svoji činnost?
Ne 11 %
Spíše ne 41 %
Spíše ano 42 %
Ano 6 %

Na co nejvíce postrádáte finanční podporu?
(odpověděly kluby, které v předchozí otázce uvedly nedostatek prostředků pro činnost)
Provoz a údržbu majetku 42 %
Výplaty trenérům 26 %
Sportovní vybavení 13 %
Nájmy sportovišť 9 %
Cestovné a doprava 7 %
Jiné 3 %

Má váš klub ve správě sportovní hřiště?
Ano 57 %
Ne 43 %

Máte dostatek finančních prostředků na jeho provoz a údržbu?
(odpověděly kluby, které v předchozí otázce uvedly, že spravují sportovní hřiště)
Ne 22 %
Spíše ne 46 %
Spíše ano 27 %
Ano 5 %

Máte dostatek zdrojů na ohodnocení kvalifikovaných trenérů?
Ne 38 %
Spíše ne 40 %
Spíše ano 19 %
Ano 3 %

Narůstá ve vašem klubu členská základna dětí?
Ano 66 %
Ne 34 %

Ačkoliv situace v základních článcích českého sportu není stále příznivá, zaznamenal se oproti minulému výzkumu posun k lepšímu. Vždyť před dvěma lety mělo finanční problémy 76 % klubů a jednot. V porovnání s aktuálními výsledky jde tak o zlepšení o více než 20 procent. „V posledních letech naštěstí stoupla podpora přímého financování ze strany státu, a to prostřednictvím dotačního programu Můj klub, který Česká unie sportu iniciovala. Kluby konečně začínaly mít alespoň nějaké peníze na základní činnost, na rozvoj a sportovní potřeby, přestože přicházely až do prosince,“ prohlásil Miroslav Jansta.

Jenže nouzový stav a epidemiologická situace uzavřely sportoviště po celé republice. Kritické a zcela neočekávané období odnesou zejména subjekty, které mají ve správně sportovní areály nebo hřiště. Právě na jejich provoz a údržbu TJ/SK nemají peníze nejčastěji, což potvrdilo 42 % respondentů. Uzavření sportovišť a ztráty příjmů situaci dále zhorší. Třináct procent klubů uvedlo, že největším problémem je pak pro ně nedostatek peněz na sportovní vybavení, pro 9 % nájmy sportovišť, pro 7 % cestovné a doprava. „Už čtvrtý rok se potýkáme s tím, že ministerstvo školství zrušilo samostatný dotační program na provoz a údržbu sportovišť. Stát v minulosti majetek přenechal do správ klubů a jednot, ale zapomněl jim na to poskytnout podporu. Mnohé šatny a sociální zařízení hal i hřišť jsou v katastrofálním stavu, předsedové složitě shání peníze na zaplacení energií,“ popsal aktuální stav Miroslav Jansta.

Přetrvávající problémem je nedostatek kvalifikovaných trenérů, které si kluby nemohou dovolit zaplatit. To v letošním průzkumu potvrdilo 78 % respondentů. Před dvěma lety nemělo zdroje na kvalifikované trenéry 94 %. „V současné době si kvalitní trenéry dětí a mládeže může dovolit pouhá 3 procenta klubů a jednot. Přitom je to klíčová oblast, v drtivé většině případů začínají v klubech fungovat neplacení a mnohdy nekvalifikovaní dobrovolníci, kteří ale nemusí děti pro sport zcela nadchnout,“ doplnil Miroslav Jansta, předseda ČUS.

Přitom podle aktuálního průzkumu 66 % zástupců TJ/SK uvedlo, že jim roste členská základna dětí. Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot (67 %) také využívá administrativních a poradenských služeb územních pracovišť ČUS v okresech, která pomáhají zájemcům s úkony, které sami nezvládají, mimo jiné i se žádostmi a účtováním dotací nebo účetnictvím. Více jak třetina klubů používá administrativní servis ČUS soustavně a pravidelně.