Navrhovaná částka, z níž NSA rozděluje dotace na amatérský i profesionální sport včetně investic do sportovišť, je nejnižší od roku 2016. Za posledních osm let byl stát vůči sportu nejštědřejší v roce 2019, kdy bylo na sportovní dotace k dispozici 9,6 miliardy korun.

Speciální finanční dotace pro ženy mířila i do fotbalu.
Šebek o nejistotě kolem peněz do sportu: Rád bych něco slíbil, ale nemůžu

Od roku 2021 navzdory inflaci absolutní částka klesá a má to negativní dopad na organizovaný sport. „Pociťujeme nedostatek trenérů a bohužel evidujeme také úbytek organizovaných sportovců, zejména z řad dětí a mládeže. Sportovní infrastruktura dlouhodobě chátrá a zůstane-li podpora sportu na příští rok v navržené výši, hrozí skutečný kolaps sportovního prostředí. Už letos nestačily prostředky na vypsání dotací na údržbu a provoz sportovišť,“ uvedl v tiskové zprávě předseda ČUS Miroslav Jansta.

Předseda SSS ČR Zdeněk Ertl nechápe, proč skokové navyšování výdajů na obranu, která má meziročně o třetinu více, doprovází razantní snížení výdajů na pohybové aktivity. „Z našich průzkumů dlouhodobě vidíme, že nejen mládež, ale většina lidí nemá fyzickou kondici na zvládání krizových situací. Nerozumím tomu, proč se stát zvláště v dnešní rozbouřené době nechová zodpovědně a stále podceňuje význam sportu a pohybových aktivit pro kondici a zdraví našich občanů,“ prohlásil.

Pohyb je nezbytnou součást zdravého životního stylu

Všichni tři signatáři upozornili, že v jiných zemích je pohyb pokládán za nezbytnou součást zdravého životního stylu. „Chápeme současnou složitou situaci, ale jsme přesvědčeni, že pohyb a fyzická zdatnost jsou mimo jiné jednou z nejlepších zdravotních prevencí. Investice do podpory zdravých pohybových aktivit ze strany státu se nám všem v budoucnu mnohonásobně vrátí formou snížených výdajů na zdravotnictví, zejména na předcházení civilizačních onemocnění,“ doplnila starostka Sokola Hana Moučková.

V dopise předsedovi vlády a šéfovi státní pokladny připomínají výsledky šetření České školní inspekce, které potvrdilo, že fyzická kondice současné mladé generace je nejhorší za posledních 50 let. „Doopravdy chce stát na tato alarmující zjištění reagovat tím, že podporu pohybových aktivit opakovaně dramaticky poníží? Vedlo by to nejen k dalšímu, již tak velkému, úbytku trenérů dětí a mládeže a samozřejmě ke snížení počtu organizovaných sportovců, zejména dětí, ale také k mnoha dalším negativním společenským důsledkům včetně devastace řady sportovišť, což podle našeho názoru není součástí odpovědné státní politiky,“ napsali.

Dominik Hašek
Hašek se kvůli ruským sportovcům pustil do premiéra. Fiala je připodělaný, řekl

Hrozící škrty chtějí zvrátit. „Chápeme současnou nebývale složitou společenskou, ekonomickou, politickou i vojenskou situaci, ale zároveň jsme přesvědčeni, že hrozící kolaps sportovního prostředí není Vaším zájmem, a proto Vás naléhavě žádáme o osobní setkání, při kterém jsme připraveni předložit další konkrétní argumenty. Věříme,že při dobré vůli je možné společně nalézt schůdná řešení, která budou mít pro budoucnost naší společnosti pozitivní dopady,“ dodali.

Adresátem dopisu je i předseda NSA Ondřej Šebek. Agentura rovněž považuje současný návrh rozpočtu za nedostatečný. Její místopředseda Roman Brandýs na pondělní konferenci o financování ženského sportu řekl, že jsou jednání o zachování letošní výše dotací na dobré cestě.