„Současná protiepidemická opatření neumožňují společnou přípravu cvičenců na jednotlivá vystoupení ani nezaručují možnost konání tak rozsáhlé akce v připravovaných termínech - květen až červen. Veškeré vynaložené úsilí včetně finančního zajištění přesuneme na příští rok. Nyní se můžeme věnovat přípravě cvičitelů k nácviku hromadných skladeb aspoň formou on line nácviků,“ informovali náčelnice České obce sokolské Anna Jurčíčková a náčelník Petr Svoboda.

Starostka České obce sokolské Hana Moučková vysvětlila, že dnešní rozhodnutí nemá žádnou souvislost s pátečním rozhodnutím vlády  o omezení pohybu osob a služeb. „Datum jednání bylo stanoveno před měsícem s ohledem na nutnost komunikace o pokračování příprav směrem ke všem členům Sokola i partnerům České obce sokolské.“ 

Videa s tipy 

„Přesto, že jsme doufali, že se SokolGym 2021 uskuteční, s postupem času bylo čím dál jasnější, že toto naše přání nebude vyslyšeno,“ dodala Hana Moučková.

Sportovní aktivity Sokolů se nyní odehrávají především na internetu, aktivní jsou zejména na kanálu YouTube, kde sdílejí mnoho videí s tipy, jak cvičit doma.