V něm je v kapitole sport uvedena částka 5,2 miliardy korun, což je o čtvrtinu méně než pro letošek. V aktuálně platném státním rozpočtu na rok 2023 byla částka pro Národní sportovní agenturu oproti minulému roku zkrácena o téměř 200 milionů korun a vláda avizuje, že do konce roku přijde další snížení.

Toto radikální krácení státní podpory zástupci ČUS, SSS ČR a ČOV zásadně odmítají. „Naše sportovní infrastruktura neodpovídá potřebám rozvoje pohybových aktivit české populace. V důsledku protipandemických opatření i energetické krize se situace radikálně zhoršila. Došlo k úbytku sportovců, řada klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot muselo kvůli nedostatku financí omezit činnost nebo dokonce zanikla. Již tak zbídačený sport má přijít o další podporu?“ ptá se předseda ČUS Miroslav Jansta.

Sportující děti. Ilustrační snímek
Kondice českých dětí se zhoršila. Za školáky z 90. let výrazně zaostávají v běhu

Sportovní spolky vnímají nelehkou situaci, v níž se nachází státní rozpočet. Ve složité pozici jsou ale i sport a děti, které během covidových omezení ztratily základní pohybové návyky a opustily oddíly a kroužky. Nejčastějším důvodem byla ztráta zájmu o sport. Mládež, která v něm nepokračuje a k pohybu se bude v dospělosti těžko vracet. To přinese nárůst nemocnosti a enormní nároky na zdravotní systém.

Česko čelí pandemii dětské obezity 

„Čelíme pandemii dětské obezity. Podle ministerstva zdravotnictví se za poslední roky zhoršila o šedesát procent. Podle odhadu Národní strategie zdraví vydá stát ročně 132 miliard na léčbu obezity, což je rozpočet NSA na pětadvacet let. Když část těchto peněz vložíme do sportu, bude mládež zdravější. Tohle téma je třeba řešit právě teď, kdy hrozí, že se sport stane těžko dostupný pro nízkopříjmové rodiny,“ říká šéf ČOV Jiří Kejval.

Děti na prolézačce. Ilustrační snímek
Nadváhou a obezitou trpí v Česku přes čtvrtinu dětí. Situaci zhoršil covid

V loňském průzkumu ČUS uvedlo 58 procent provozovatelů vnitřních sportovišť, že jim bez pomoci státu reálně hrozí ukončení činnosti během tohoto roku. Víc než dvě pětiny klubů plánovalo kvůli nedostatku financí snížit počty tréninkových hodin. Pro letošek není navíc jistá státní podpora na provoz a údržbu stadionů a hal.

„Kondice i kvalita sportovní gramotnosti mladých lidí se v posledních letech značně zhoršila. Společnost se potýká s vážnými problémy z nedostatku pohybu, a proto je žádoucí tento varovný trend rychle zvrátit,“ apeluje předseda SSS ČR Zdeněk Ertl.

Vyškovský zimní stadion.
Bude sport jen pro bohaté? Ceny energií děsí kluby, desítkám z nich hrozí zánik

Měření České školní inspekce odhalilo, že v optimální kondici je pouze 10 až 15 procent dětí. „Podle toho lze usuzovat, že každoročně dochází ve vývoji dětí k většímu odklonu od dřívějších zjištění. Problémem je zejména vytrvalost,“ popisuje výzkum náměstek ústředního školního inspektora ČŠI Karel Kovář.

Společné prohlášení

ČUS a SSS ČR vydaly k palčivému problému společné prohlášení. „Rozumíme současné potřebě dlouhodobě snižovat schodek státního rozpočtu, ale zároveň jsme přesvědčeni, že tento proces by měl být vyvážený a z hlediska dlouhodobých dopadů důkladně promyšlený,“ píší autoři.

„Úspora několika miliard na úkor podpory sportu nebude pro zlepšení finanční kondice Česka významná a rozhodně nevyváží katastrofální dopady, jaké by toto opatření přineslo pro budoucnost zdravého životního stylu. Proto vyzýváme politiky, aby snižování finančních prostředků pro český sport zastavili a naopak je začali navyšovat tak, jak ukládá Koncepce podpory sportu,“ stojí v prohlášení.

Hokejový kemp HC Teplice Huskies
Kolik stojí sportování dětí? Ne vždy to musí vést k finančnímu kolapsu

Podpora státu je klíčová i pro údržbu stávající sportovní infrastruktury, kterou není řada klubů sama schopná provozovat, natož pak investovat do jejich oprav. Neopominutelnou kapitolou je státní reprezentace. V ní nejlepší sportovci po světě šíří dobré jméno vlasti, ale kvůli nedostatku peněz může dojít k tomu, že řada mezinárodních akcí nebude pro mnohé svazy dosažitelná.