Jak dlouhou účinnost má kokain v lidském organismu?
Dlouhodobě pomáhat nemůže. Je to podobné jako třeba u THC, ale přesně se to nedá definovat. Vždycky záleží, kolik látky se vezme a jak daleko je to od sportovního výkonu. Roli hraje i tělesná konstituce každého sportovce.

S jakými postihy počítají antidopingová pravidla u těchto provinění?
Sazby jsou většinou na nižší hranici. Posuzuje se, jestli se jedná o kolektivní či individuální sport nebo zda jde o opakovaný přečin. Příští rok vyjde v platnost novelizovaný Světový antidopingový kodex a v něm se k těmto rekreačním drogám přistupuje s větší benevolencí. Půjde tedy o menší přečin a tresty se změkčí.

To se může navenek zdát jako nelogický krok…
Bude to zavedeno právě s ohledem na to, že kokain nemá větší vliv na výkonnost. Ze sportovního i morálního hlediska ovšem zůstává nepřijatelný. Pořád to je zakázaný prostředek. Týká se to i THC, který je v řadě zemí legalizovaný.

Užívání těchto drog sportovci má tedy sekundární důvod?
Jedná se spíš o látky, které berou řekněme pro vlastní obveselení než kvůli zvýšení výkonnosti. Není překvapením, že je kokain běžnější ve sportech, kde se dá vydělat hodně peněz, a u vysokopříjmových sportovců. Je to třeba právě hokej nebo jezdectví. Nejznámějším případem kokainového sportovce byl někdejší slavný fotbalista Diego Maradona.