Mně ovšem ze všech projektů, které v mém okolí vznikly díky podpoře EU, zaujala IQ LANDIA, budova plná zajímavých atrakcí přibližujících dětem svět techniky zábavnou formou. Konají se v ní různé přednášky a oblíbené je k ní náležící planetárium. Baví se zde nejen děti, i každý dospělý si jistě najde takové stanoviště, od kterého se nebude moci odtrhnout. Sjíždí se do ní žáci škol z širokého okolí a jistě neodjíždí zklamáni. V IQ LANDII je možné strávit celý den a stále je co zkoumat a objevovat.

Přestože jsou dotace obvykle přínosné, musím zmínit také jejich stinnou stránku. Bohužel ne u všech projektů vše funguje tak, jak by mělo. Důvodem je zřejmě systém rozdělování dotací. Tato finanční pomoc je totiž rozdělována pouze na základě žádostí, které žadatelé sepisují, a často se tak stává, že dotaci neobdrží ten, kdo si peníze zaslouží za kvalitu svých služeb, nýbrž ten, kdo umí napsat přesvědčivou žádost. Věřím, že kdyby se na tyto chyby důrazně poukázalo, mohl by se systém vylepšit.

Navzdory tomu, že dotace nejsou vždy spravedlivě rozdělené, jsem velmi vděčná, že jsou. Díky podpoře EU totiž vznikla velká spousta zajímavých záměrů, na které by se jinak nenašly finance. Jsou to například již zmíněné opravené památky, cyklistické stezky, či sportovní areály, které sem lákají turisty, zvyšují atraktivitu našeho města i celého regionu. Velkým přínosem je také jejich pozitivní dopad na zaměstnanost a spokojenost obyvatel.

Eliška Sojková
Gymnázium Jeronýmova
Liberec 
Liberecký kraj 
Téma: EU kolem nás