Vesnice je poměrně rozlehlá, potřebovala tedy dostatečné velkou síť trubek, která ve finále činila délku přes 30km. Většinu nemalé ceny projektu financovala Evropská Unie (85%), zbylých 15% si mezi sebe rozdělila obec a Státní fond životního prostředí ČR.

Původní plány na tuto vele-stavbu, která se bezpochyby dotkla každého obyvatele, byly jasné. Ke slavnostnímu zahájení výstavby bylo určeno datum 4. 10. 2012, předání staveniště proběhlo o devět dní později a dokončení celého projektu bylo plánováno na 31. 12. 2013. Všechny tedy čekalo necelých 15 měsíců rekonstrukcí a do nového roku 2014 jsme plánovali vstoupit s kanalizací.

Zničená auta

Realita v mnohém překvapila. Silnice se začaly postupně rozkopávat, ve velké míře se k nám začaly stěhovat pracovní technika a materiál. Lidé si museli pomalu, ale jistě zvykat na uzavřené ulice a rachot s prachem, který práce doprovázel. Ty silnice, které měly hloubení za sebou, čekala nekrátká doba, než se dočkaly nového povrchu, především nejednalo - li se o ulici hlavní. Jejich obyvatele přestalo bavit ničit si svá vozidla ježděním po nezaasfaltované ulici vedoucí k domu. Jiné, které se svého nového pláště dočkaly poměrně brzy, byly k našemu údivu znova rozkopány a následně vyasfaltovány.

S blížícím se očekávaným termínem dokončení bylo jasné, že se zprovoznění oddálí. Nikdo však netušil, na jak dlouho. Následovalo několik změn a odkladů o několik měsíců a let, až se nakonec pro ukončení prací ustálilo datum 24. 3. 2015. Bylo zpečetěno slavnostní kolaudací. Dnes, dva měsíce po významně opožděné kolaudaci, vytoužená kanalizace není zprovozněna. Důvod? Nějakou dobu bude ještě trvat, než se k hlavním rozvodům připojí jednotlivé domy. Prý.

Peníze nejsou nic

Měli jsme spoustu příležitostí vrátit se nazpět do dávné minulosti a vyzkoušet si, jaké to je neplánovaně strávit den například bez pitné vody nebo bez přípoje elektrického proudu. Zdálo se, že rameno bagru otáčející se pod vedením nebylo zas tak malé či potrubí s vodou tak blízko pod zemí. Ověřili jsme si, že peníze bez lidských rukou, umu a zodpovědnosti nedokážou zlepšit život kolem nás. A klademe si otázku, zda umíme využívat Evropské dotace nebo konkrétně v našem případě bychom měli raději spoléhat na poněkud zapáchající, ale starý dobrý fekální vůz.

Barbora Kosourová
Gymnázium Olgy Havlové
Ludgeřovice 
Moravskoslezský kraj
Téma: EU kolem nás