Celý projekt začal v únoru roku 2007. Po více než dvouletém úsilí naše obec získala dotaci z Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad ve výši přesahující 46 milionů korun. Nic nebránilo tomu, aby se celý projekt mohl fyzicky zrealizovat.

Učilo se na faře

Rekonstrukce školy začala 1.7.2012. Školní pozemek se tak o letních prázdninách proměnil ve staveniště. Přestavba základní školy trvala přibližně rok a půl. Výuka probíhala v budově bývalé fary, kterou se naší obci podařilo bezplatně pronajmout od Vězeňské služby Plzeň. Během letních prázdnin se změnila i bývalá fara. Proběhlo zde několik stavebních úprav za účelem bezpečných prostor a základního vybavení tříd a kabinetů.

Projekt se nazýval ,, Rozšíření kapacity školy s vybudováním odborných učeben za účelem zvýšení efektivity výuky.'' Cílem projektu bylo vytvořit vhodné podmínky
pro handicapované žáky, zvýšit efektivitu výuky a kapacitu základní školy. K získání této dotace napomohl i havarijní stav školní budovy, který byl diagnostikován již před deseti lety. Mělo tak dojít ke spojení prvního a druhého stupeň základní školy do jedné budovy a samozřejmě vytvořit odborné učebny s potřebným vybavením.

Přesun školní jídelny

Bývalá budova prvního stupně dnes slouží mateřské školce, ve které také došlo k rekonstrukci. Blíž ke škole byla přesunuta školní jídelna, která dnes slouží k výdeji obědů nejen žákům a zaměstnancům školy, ale i občanům obce. Strávníci se tak mohou cítit lépe v moderním vybavení jídelny.

Slavnostní otevření ZŠ proběhlo 2. září 2013. Účastnili se ho zastupitelé obce a plzeňského kraje, ale i občané Heřmanovy Hutě . Žáci deváté třídy přivítali prvňáčky v nové části budovy hrou na bubny Djembe. Každý deváťák se vyfotil s prvňáčkem, kterého vedl. Prvňáčci dostali dárek jak od obce, tak i od školy. Žáci druhého stupně nadále navštěvovali budovu bývalé fary, jelikož v prostorách určených pro žáky druhého stupně stále probíhala rekonstrukce. V únoru roku 2014 se tak mohli přestěhovat i žáci druhého stupně do nové budovy. Stěhování školy proběhlo o jarních prázdninách, kdy přišli pomoci učitelům i dobrovolníci, tedy někteří žáci školy. Bylo tak vytvořeno odpovídající prostředí pro výuku, ale i zázemí pro kvalitní přípravu a mimoškolní aktivity.

Moderní provedení

V budově se zachovaly historické hodiny. Původním zůstalo také schodiště. Rozšířily se tak školní prostory. Škola je v moderním provedení s příjemným zázemím nejen pro žáky, ale i pro učitele. Dle mého názoru je to jedna z nejhezčích staveb naší obce, která nezaujala pouze mě, ale i ostatní občany Heřmanovy Hutě.

Myslím si, že díky podpoře EU se změnilo vzdělání v naší obci k lepšímu. Škola má potřebné vybavení a odborné učebny, které předtím neměla. Je mnohem prostornější a z vlastní zkušenosti mohu říci, že se zde žáci cítí jako doma. Vzdělání je třeba podporovat a v naší obci se to určitě podařilo.

Gabriela Ulčová
SOŠ Stříbro
Heřmanova Huť
Plzeňský kraj
Téma: EU kolem nás