Když zabádám v paměti, v mých mladých a nejlepších letech, tedy v mých 18 letech byla evropská unie rozdělena na 27 států a mezi raritu patřilo Německo, Anglie a Francie nebo by se dalo prostě říci, že všechny státy tehdejší G7.


Teď… Na má stará kolena, evropskou unii opět ovládá německá a anglická mocnost, v české zemi se platí Eurem a naše krásná, i když už ne, tak jako dříve matička zem, je na pokraji bankrotu, jako tehdy v roce 2013 Slovensko, když s jásotem o Silvestra přijali Euro a poté se jen stěží vyrovnávali se změnou měny.

Úředním jazykem je angličtina, se kterou mívám problémy, jíž od mého teenage věku, pokaždé když jdu do trafiky pro každodenní ranní vydání deníku 'Everymorning', si pletu české slovo trafika s anglickým slovem doprava, ano jsem za hlupáka.

Svět v evropské unii již zdaleka není, co býval, bez cizích jazyků, dobré práce a bez toho, aniž by člověk neměl v hlavě více, jak kopu pilin se nikam nehne. Proto, co se mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Vzdělanost nám nikdo nevezme a doba v budoucnu bude mnohem složitější, než je nyní.

Ivana Lechová
Gymnázium Kadaň
Chomutov
Ústecký kraj
Téma: EU v budoucnosti