Město muselo pro získání titulu splnit celou řadu podmínek, například prezentovat způsoby, jakými se snaží podporovat sportovní vyžití svých občanů a posílit tak jejich zdravý životní styl.

Slavnostní předání se konalo na půdě Evropského parlamentu v Bruselu 6. listopadu 2014. Ceremoniálu se kromě místostarosty města Nymburk zúčastnili i náměstek hejtmana Středočeského kraje a místopředseda Českého olympijského výboru.

Moderní společnost

Určitě je dobře, že jsou takové projekty a že i menší města dostávají šanci zlepšit svá sportovní střediska. Myslím si, že v dnešní „moderní společnosti" plné nových informačních a technických prostředků, které zdánlivě usnadňují lidem život, bychom rozhodně neměli na aktivní odpočinek, kterým sport bezesporu je, zapomínat a města by měla v tomto ohledu podporovat své občany v co největší míře. Já, jakožto obyvatel Nymburka, považuji za skvělé, že je díky Evropské unii podporováno sportovní centrum Nymburk a že má „mé město" dostatek finančních prostředků, které může použít k rozvoji sportovní infrastruktury, k výstavbě nových hal a hřišť.

V mém okolí podporuje Evropská unie „České dráhy"

Ekologická zátěž

České dráhy jsou národní železniční společností, která je dopravcem jak osobním, tak nákladním. České dráhy patří mezi největší společnost v České republice, a to právě díky Evropské unii, která jim pomohla svými dotacemi. Z celkových 67 žádostí podaných od roku 2005 schválil Brusel 40, a České dráhy tak získaly již půl miliardy korun. Prosadily se v národních i mezinárodních projektech zabývajících se různými provozními problémy a pomáhajícími s jejich řešením – Evropská unie vyhověla například žádosti o příspěvek na odstranění ekologických zátěží v lokalitě Brodek u Přerova s celkovými náklady 230 milionů korun a poskytla dotaci ve výši 82 %. A to jen „malý střípek", do budoucna jsou plánovány další ekologické projekty zaměřené především na snižování emisí, opravy železničních budov apod.

Podle mého názoru je Evropská unie pro náš stát přínosem. Měli bychom si vážit toho, že podporuje a financuje naši společnost, naše města a firmy, nás - občany. Zároveň bychom si ale měli uvědomit, k čemu nás tím zavazuje a snažit se její pomoc využít co nejsvědomitěji a navázat na její ideu, protože ani rozpočty Evropské unie nejsou nekonečné a všichni přece usilujeme o to samé – o to, aby „naše Evropa" byla místem, kde každý může spokojeně žít.

Filip Borovička
SOŠ a SOU stavební Kolín
Kolín
Středočeský kraj
Téma: EU kolem nás