Původní myšlenka – spojit státy v jednu větší ekonomickou velmoc, kde silnější stát vypomáhá slabšímu, jak finančně, tak hospodářsky, nebyla špatná. Jak jsme se ale sami už z historie přesvědčili, vždy je někdo, kdo chce vládnout a dominovat nad ostatními. Tato původní myšlenka se podle mě lehce „zvrhla". Ke svým negativním soudům se vrátím později a abych nevypadala jako naprostý kritik, chci začít klady vstupu do Evropské unie.

Taktické tahy

Za největší plus vidím otevření státních hranic, a tím snadnější cestování do ostatních zemí, které vstoupily do Unie. Myslím, že si nikdo, kdo dřívější dobu nezažil, nedokáže ani v nejmenším představit, jaké to bylo, nemoci opustit vlastní republiku. Jaký to musel být pocit nesvobody! Nechápu, jako mnozí mladí lidé, proč toto vůbec bylo zakázané. Nechtěli snad naši „vládnoucí", abychom věděli, že může být někde líp? Byl to jeden z taktických tahů? Ale to je zase jiné téma, vraťme se k Evropské unii.

Dalším přínosem naší zemi, nebo spíše občanům, a to zejména mladším, je možnost práce a studia v ostatních zemích Unie. Na druhé straně možnost sice máme, ale všechno souvisí s penězi. Mě například baví angličtina a celkově cizí jazyky, do některé z anglicky mluvících zemí bych se chtěla přestěhovat, ale musíme si uvědomit, že v zahraničí se za vzdělání platí. A to výrazně víc, než v České republice. Tady máme téměř všechno za symbolickou cenu.

Nejvýhodnější z operátorů

Všichni také bereme jako samozřejmost, že si v obchodech můžeme vybrat z desítky druhů ovoce, potravin, textilu, nejvýhodnějšího z operátorů, banku, nebo jakýkoliv jiný produkt. Zkrátka máme možnost výběru zboží i od zahraničních producentů. Opět ale pokládám otázku, možnost máme, ale co finance?

A právě nynější ekonomika a finance jsou jedním z nedostatků, které podle mého názoru Evropská unie a její nařízení v naší republice zapříčinila. Ceny mnohého jsou v zemích mimo Unii často až dvakrát nižší, než ve státech, které do Unie patří, přesto, že právě zlevňování bylo jedním z argumentů, proč do Unie vstoupit. O přijetí eura za národní měnu nemluvě, na našich východních sousedech můžeme aktuálně vidět, k jakému zdražení cen došlo.

S cenou níž

Další příčinou mého negativního názoru na unii je, že v této organizaci každá země produkuje něco - ať už je to pro onu zemi výhodné, nebo ne - a to pak vyváží a exportuje do zahraničí. Přitom by si ale každá země některé produkty mohla zajistit sama, čímž by posílila vlastní ekonomiku. Česko bylo například hospodářsky zcela soběstačné. Měli jsme vlastní zásoby brambor, kukuřice, chovy prasat, krav a slepic, tudíž i vajec. V dnešní době ale najdete potraviny z českého chovu stěží a když ano, tak jsou mnohokrát dražší, než od zahraničních dodavatelů. A proč? Jelikož nejsou napuštěny urychlovači růstu a aby měli zemědělci nějaké příjmy a jenom neprodělávali, nemůžou už jít s cenou zboží níž.

Podle mého názoru tedy závislostí na Unii, a nejen na ní, Česko pomalu ztrácí národní suverenitu. Můj názor je ale samozřejmě ovlivňován mými blízkými, médii a mým věkem. Sama v této době žiji, nic jiného jsem nezažila, tudíž nemůžu nic porovnávat s vlastní zkušeností. Doufám, že pokud v budoucnosti budou občanské volby týkající se změny české koruny na euro, budu už plnoletá a budu volit i já.

Michaela Nallerová
Gymnázium a SOŠZE, Vyškov
Vyškov 
Jihomoravský kraj
Téma: Moje Evropa