Zmíním několik bodů - myslím si, že tyto skutečnosti nastanou:

1, Přistěhovalectví – Náš stát je stejně jako jiné státy EU cílem přistěhovalců. Ano, na jednu stranu je dobré pouštět je sem, ale v jaké míře? Zdá se mi, že stát upřednostňuje více přistěhovalce než svůj lid. Nepřizpůsobiví občané, kteří zřídka pracují, si vydupají velké sociální dávky, ale občan, který tvrdě pracuje, kdyby si dovolil tohle, tak na něj úřad zavolá městskou policii. Jak je toto vůbec možné? Jestli to takhle půjde dál, tak si opravdu myslím, že český národ bude tvořen převážně z přistěhovalců a nás bude málo.
Česká republika má nařízeno od Evropské unie sem uprchlíky pouštět, ale to nám musí vše diktovat a my budeme poslouchat, jak oni „pískají"?

2, Obchod v Evropské unii - Zbytečně dovážíme různé druhy ovoce a zeleniny, které nám zde rostou. Proč bychom měli utrácet například za cizokrajná jablka, když tu máme ta svá a kolikrát i lepší? Ale ano, myslím si, že je dobře, že jsme vstoupili do EU, když pominu malichernosti, tak nám přináší mnohé. Už teď jsme díky EU dostali finance na stavbu dálnic, na vylepšení různých objektů – opravu městských budov, stavbu nových prostor (např. jak na kino, tak i na nové pracovní pozice) atd…
Za několik let přijmeme za měnu euro. Myslím, že k tomu budeme donuceni. Ale proč bychom měli odstraňovat věc, která je pro náš stát typická? Naše mince, bankovky. Jsou svázány s naší historií, máme na nich naše vzácné osobnosti… Když bychom euro přijali – což doufám, že se nestane – tak přijde krize, vše se zdraží a naše bankovky zmizí.

3, Růst EU - Určitě se Evropská unie rozroste o několik dalších států, které přijmou její požadavky. Budeme dovážet další suroviny, například nerostné bohatství, nebo nějaké potraviny…
Z nějakého důvodu mám pocit, že některý stát z EU postihne velká krize a my, kteří jsme v EU, se budeme snažit o záchranu rozvoje tohoto státu. A náš stát to poznamená také. Anebo naopak se náš stát stane „bohatým", lidé tu budou mít práci, nebude žádná chudoba. Nebo se alespoň náš stát posune výše (bude více vyspělý) bude mít vyšší HNP, HDP a nižší daně.

4, Válečné konflikty - Dále tu bude, pokud se s tím nebude nic dělat, válka. Přijdou lidé z arabských států, kteří to mají naplánované, a už to hrozí dlouho. Jejich populace se zvyšuje a jednoho dne si řeknou „dost" a přijdou k nám. Jak půjdou a budou obsazovat první evropský stát, EU zasáhne a státy, kteří jsou v EU, jim půjdou na pomoc. Myslím si, že z toho bude velký válečný konflikt. Co si budeme povídat, jejich populace je veliká, lidem z těchto končin nedělá problém dát ženě zbraň, ale co je horší, dokonce i dětem.

5, Evoluce – Když se podíváme na 80., 90. léta, kdy začínalo využití počítačů v domácnostech nebo v některých firmách (mám na mysli už ty menší počítače, nikoliv ty obrovské, které zabíraly například celou jednu místnost), a na počítače dnešní doby, tak je to obrovský pokrok. Samozřejmě, že pokrok není jenom ohledně počítačů, je všude, kam se podíváme (například: vývoj zbraní, zemědělských technologií,…) Vývoj jde opravdu rychle dopředu, ale víme my, kde je nějaká hranice? Co se stane, až vyčerpáme zásoby ropy? Co když vypadne elektřina na měsíc, dva? To se z nás stanou lidé ze středověku, přestože jsme už zvyklí na tento luxus?

O tom můžeme ale zatím jenom polemizovat, vše se dozvíme, až ta chvíle nastane. Jenom se bojím toho, že se svět žene do záhuby. Bylo by dobré, kdyby se svět více snažil o ekologii, o to, abychom tu mohli být co nejdéle. Když ne pro nás, tak alespoň pro naše děti, vnučky / vnuky.

Adéla Macháčková
Vyšší odborná škola a střední škola s. r. o.
Velešín 
Jihočeský kraj
Téma: EU v budoucnosti