Bylo by nejlepší založit federaci? Měli bychom se stát Spojeným státy evropskými? Co vše bychom měli udělat proto, aby byl zachován mír? Vše „odstartovalo" Evropské společenství uhlí a oceli, následované vznikem EHS a Euroatomu.

Netrvalo dlouho a Evropská společenství se přeměnila v Evropskou unii, která již nebyla založena pouze na společném hospodářství, nýbrž i na společné politice.

Díky Evropské unii se nám otevřelo mnoho nových cest. Studium či práce v zahraničí již není ničím překvapivým, stejně jako neomezené cestování do sousedních zemí. Otázkou však je, zdali by situace nebyla stejná, nebo přinejmenším podobná, i bez fungování Evropské Unie. Vždyť ani studium v mimoevropských zemích není ničím výjimečným.

Federace

Musím však uznat, že i tak jsem jejím podpůrcem. Jsem zastáncem názoru, že „ve dvou se to lépe táhne". Nevidím sice do budoucnosti a nedokáži říct, zda se za třicet let budeme bavit o Unii jako o federaci, nebo zda budou naše děti znát toto společenství jen z vyprávění, obávám se ale, že pokud by nastal ten druhý případ, a Evropská unie se rozpadla, nastaly by pro nás krušné časy, neboť bychom se stali opět jen malou kapkou v moři, mnohem náchylnější vůči možným nebezpečím.

Po rozpadu Unie bychom ukázali zbytku světa naši slabinu, a to tu, že nejsme schopni spolupráce. Přitom právě spolupráce je jedním z hlavních faktorů, které nám umožňují žít naše životy v míru. Proto je důležité, aby se občas zapomnělo na křivost banánů a více času se věnovalo politice a budoucnosti našich národů.

Na to, zda dojde na slova Winstona Churchilla a z Unie se stanou Spojené státy evropské, si budeme muset počkat, důležité, dle mého názoru, však je, nadále pokračovat v evropské integraci a nedopustit její rozpad. To by totiž mohlo být začátkem našeho konce.

Kateřina Servusová
Gymnázium, České Budějovice 
Včelná
Jihočeský kraj
Téma: EU v budoucnosti