Během dalších let, při získávání nových informací o jednotlivých státech, jsem poznávala jejich hospodářské postavení, vyspělost v porovnání s jinými zeměmi. Když jsem si začala uvědomovat důležitost možnosti zajištění potřeb svých i svých blízkých, přemýšlela jsem, jak si Česká republika stojí a zda mi vyhovuje zde žít. Jaké možnosti zde máme.

Volný pohyb lidí

Díky vstupu České republiky do EU v roce 2004 máme zajištěn volný pohyb uvnitř EU, což nebylo vždy samozřejmostí. EU zajišťuje nejen volný pohyb osob v rámci svých členů, ale i pohyb zboží, služeb a kapitálu. Při stále se zvyšující nezaměstnanosti v ČR, hlavně v řadách čerstvých absolventů škol, nezbývá než zvažovat i jiné možnosti pracovních příležitostí.

Pokud bych se tedy dostala do situace s nutností za prací vycestovat, volila bych ze všech zemí EU Velkou Británii. Jeto ekonomicky vyspělá země. Je otevřená cizincům, kteří opravdu pracovat chtějí a pokud se lidé osvědčí, zvládnou nejen své pracovní povinnosti, ale i jazyk, mohou pracovně růst a jsou velmi dobře finančně ohodnocováni. Životní úroveň je ve Velké Británii vyšší.

Suchý humor

Jako všude, ani na žití ve Velké Británii nejsou jen samá pozitiva. Celkově společnost působí chladně, emoce neprojevují až tak otevřeně, jak jsme v Čechách na to zvyklí a jejich humor je pro Čechy trochu moc jednoduchý a suchý.
A co by tomu řekli mí blízcí? Z pohledu Čecha je vše za hranicemi republiky příliš daleko. Považujeme za normální jet navštívit příbuzné z Plzně do Ostravy, či ze Znojma do Chomutova, ale překročit hranice není běžné. Češi jsou soudržní a rodiče se špatně vyrovnávají s dlouhodobým vycestováním svých dětí. Jsme 25 let po revoluci, ale přitom jen malá část Čechů si připustí možnost trvalého žití jinde na světě.

Nezaměstnanost u nás je však opravdu vysoká. EU nepřináší jen pozitiva. Tím, že mohou vycestovat občané ČR, mohou vycestovat i občané všech ostatních členských zemí. Pracovní pozice bez odborné kvalifikace obsazují dělníci z méně vyspělých zemí EU.

Prodej pod cenou

Dříve byla Česká republika např. po stránce zemědělské samostatná. Dnes se dováží potraviny či dobytek i z jiných zemí a naše přebytky se pak musí vyhazovat či prodávat pod cenou, což vede k ekonomické zátěži jednotlivých podniků. Toto se děje též v průmyslové sféře. Všude se preferuje nejlevnější pracovní síla a kvalita jde mnohokrát stranou.

Měla-li bych tedy shrnout svůj vztah k EU – je jistě pozitivní. Přesto však možnost patřit do celkově ekonomicky stabilnějšího společenství přináší výhody více pro společnost než pro jednotlivce. Nezbývá nám tedy, než učit se jazyky, milovat svou vlast a své blízké, ale nebránit se migraci po Evropě, pokud nám to zajistí lepší zítřky.

Lenka Králíčková
Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Nová Paka  
Nový Bydžov 
Královéhradecký kraj 
Téma: Moje Evropa