Díky těmto projektům máme my studenti možnost podívat se do jiných zemí, spolupracovat s žáky jiných škol, vytvářet zajímavé práce, potkávat nové lidi a budovat nová přátelství. V letošním školním roce jsme měli možnost zúčastnit se výměnného pobytu v Německu. Já sám, jakožto angličtinář, jsem tento pobyt sice neabsolvoval, ale věřím, že všichni mí spolužáci, kteří prožili týden v německých rodinách, poznali tamní společnost, procvičili si a zlepšili svou schopnost dorozumět se v cizím jazyce a navázali kontakty s německými studenty, si akci naplno užili a jistě nelitovali. Ale ani spolužáci jako já nejsou o nic ochuzeni, všichni máme možnost se na nějakou ze stáží přihlásit. Konkrétně pro můj obor, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, pořádá naše škola s pomocí jednoho z evropských programů, Programu Leonardo da Vinci, cesty na Slovensko. Díky podpoře ze strany Evropské unie máme možnost poznávat prostředí v ostatních evropských zemích a získat mnoho nových zkušeností a dovedností, což je podle mne skvělé. Cestování a poznávání ale není jediná oblast, kde nám dotace EU pomáhají. Byla díky nim vybavena také spousta učeben, zvláště těch odborných, které jsou pro výuku velmi důležité.

Krádež mobilu

Podporou vzdělávání však Evropská unie nekončí, její dotace jsou využívány například také pro jednotlivé složky našeho záchranného systému, hasiče, záchrannou službu a policii. Jako konkrétní příklad mohu uvést vlastní zkušenost. Minulý týden jsem šel v Praze, kde jsem trávil víkend, nahlásit na policii krádež mobilního telefonu. Mezitím, co jeden z policistů odešel „zaprotokolovat" odcizení mého telefonu, jsem čekal poměrně dlouhou dobu v místnosti k tomu určené, a protože to opravdu nebyla krátká chvíle, měl jsem čas se tam pořádně rozhlédnout – samolepkami „financováno EU" se to zde jen hemžilo, byly jak na nábytku (stole, stojanu, skříni), tak na elektronickém vybavení (počítači, televizi apod.).

V Kolíně, kde bydlím, byl v roce 2012 vystavěn obchvat. Osmikilometrový úsek za více než dvě miliardy korun, který nahradil dosavadní trasu silnice procházející středem města a na který čekal Kolín dlouhých 40 let, se z části financoval rovněž z dotací od EU. Jelikož je Kolín tranzitní dopravou velice zatížený, je obchvat velkým přínosem. A nejen on, mohli bychom zde uvést spousty dalších staveb, které by bez podpory ze strany EU byly vybudovány či opraveny jen stěží.

Díky Evropské unii a její ochotě dotovat a podporovat předělávání infrastruktury, budování a rekonstruování staveb, zlepšování vybavenosti škol a zefektivňování vyučování apod. máme možnost vytvářet lepší podmínky pro náš život – myslím, že bychom si toho měli vážit a nakládat s poskytnutými prostředky co nejsvědomitěji…

Tadeáš Ondroušek
SOŠ a SOU stavební Kolín
Kolín 
Středočeský kraj
Téma: EU kolem nás