Vadí jim, že město ještě nepožádalo ministerstvo obrany o bezúplatný převod pozemků, ačkoliv tím byl náměstek pardubického primátora Jan Řehounek pověřen zastupitelstvem už začátkem roku.

Bývalé vojenské území hraje důležitou roli také 
v dopravě. V budoucnu je tam totiž plánován jihovýchodní obchvat města.

„Rozhodně není mým cílem celý proces nějak zdržovat, vždyť jsem si o tento úkol sám řekl," uvedl Jan Řehounek.

Už loni vedení města požádalo ministerstvo obrany o pozemky, na kterých by měla vzniknout silniční propojka z Višňovky do Pardubiček.

„Nemám problém požádat také o zbylé území. Od začátku ale říkám, že je nejdříve potřeba vyřešit pozemky pod plánovanou propojkou. Na ministerstvu by si asi ťukali na hlavu, kdybychom teď předchozí žádost stáhli a podali novou o celé území," poznamenal náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

ZÁJEM DEVELOPERŮ

Aktivisté se ale obávají, že pokud město požádá o celé území teprve, až bude mít pozemky pro novou silnici, může být už pozdě.

„O území mají zájem developeři. V Pardubicích dochází parcely a tady by stačilo změnit územní plán a mohla by tam vzniknout nová obytná čtvrť. A politici pořád mluví o plánu, aby Pardubice měly větší počet obyvatel," nechal se slyšet zastupitel prvního městského obvodu a jeden ze zakladatelů iniciativy Přírodní park Červeňák Filip Sedlák.

Prodej pozemků developerovi ale podle Jana Řehounka nehrozí. „Ministerstvo se nyní určitě nechystá dát pozemky do dražby," sdělil Deníku Jan Řehounek, který byl včera kvůli převodu pozemků jednat na ministerstvu obrany.

Jednání o bezplatném převodu území pro budoucí silniční propojku prý již finišují. Jasno by mohlo být během následujících dnů, maximálně týdnů. „Dostal jsem informaci, že tam je nějaký problém na naší straně. Po jeho odstranění už nebude dohodě nic stát 
v cestě," dodal náměstek.

Propojka Višňovky a Pardubiček je ovšem mnohým pardubickým spolkům a organizacím trnem v oku.

„Tento záměr považujeme za špatný a nekoncepční. Zastupitelé by měli usilovat o opravdu systémové dopravní řešení, tedy propojení jihovýchodním obchvatem, a to v ideálním případě tak, aby trasa co nejméně narušila nebo úplně minula cenný přírodní prostor," vysvětlil Miroslav Seiner ze spolku Chráníme stromy.

Vedení Pardubic ovšem upozorňuje na to, že jihovýchodní obchvat do roku 2020 v Pardubicích rozhodně nebude. Stavba v tuto chvíli nemá žádné správní rozhodnutí, ani vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Špatnou dopravní situaci 
v krajském městě by tak mohla pomoci řešit právě propojka.

Cíle iniciativy
Cílem iniciativy Přírodní park Červeňák je dosáhnout toho, aby 
v areálu bývalého vojenského prostoru na pravém břehu Chrudimky byl maximálně zachován přírodní charakter území. Tím by mohla v těsném sousedství centra města 
a velkých sídlišť vzniknout vyhledávaná odpočinková zóna. Toto území by mělo být dostupné pro pěší i cyklisty, zajímavé pro dospělé i děti a mělo by být uchráněno necitlivých stavebních zásahů.