Nemocnice tak obhájila certifikát o udělení akreditace, který dokládá, že nemocnice splňuje přísné požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Akreditace platí tři roky.

„Akreditace je pro Pardubický kraj důležitou zárukou toho, že je poskytovaná péče na velmi dobré úrovni. Proto požadujeme akreditace po všech nemocnicích akutní péče i dalších zdravotnických zařízeních. Pro pacienty, ale i pro zdravotníky je dobře, že nedostávají akreditaci jednou provždy, ale musí ji pravidelně obhajovat," uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Roman Línek.

„Udělení certifikátu akreditace dokazuje, že naše společnost splňuje přísné požadavky na bezpečnost a kvalitu poskytované péče, což je našim primárním cílem v péči o pacienty," dodal generální ředitel Tomáš Gottvald.

„Obhajoba akreditace je významným počinem nejen v rámci Chrudimské nemocnice, ale i celé Nemocnice Pardubického kraje. Jsme totiž vůbec první nemocnicí, která po spojení do jedné společnosti prošla šetřením Spojené akreditační komise," prohlásil náměstek generálního ředitele pro zdravotní péči Vladimír Ninger.

Chrudimská nemocnice získala certifikát o udělení akreditace v červnu roku 2013. Po třech letech prošla reakreditačním šetřením, které probíhalo od 8. do 10. června. A dosáhla kvalitního výsledku.

„Akreditaci se nám podařilo obhájit s průměrným skóre 9,82, což je velice slušné," uvedl náměstek Ninger.

Reakreditační šetření je kromě běžného ověření naplňování standardů a národní legislativy mnohem více zaměřeno na to, jak auditované zařízení v posledních třech letech pracovalo samostatně na hledání příležitostí ke zlepšování a na jejich naplnění. V programu reakreditačního šetření je samostatné sezení nad agendou řízení kvality a je jí věnováno více času.
„V přípravě na akreditační šetření nám výrazně pomohli kolegové z Pardubické nemocnice, což jen potvrzuje význam sloučení nemocnic akutní lůžkové péče

do jedné společnosti. Velice jim děkuji. A moje poděkování za kvalitní práci pochopitelně patří i zaměstnancům nemocnice. Bez jejich enormního nasazení by obhajoba certifikátu o udělení akreditace nebyla možná," uvedl ředitel Chrudimské nemocnice Vladimír Kučera. (pak)