Lidem v tom má pomoci série nových preventivních videí, ve kterých jim odborníci z praxe poradí, co (ne)dělat. Akce v současné době funguje na Pardubicku a Královéhradecku. Nakonec ale pomůže lidem z celé České republiky. Na scénáři těchto videí pracovala také krajská koordinátorka prevence kriminality Hana Kaizarová ze svitavské policie.

Je pravda, že se celostátní preventivní akce připravovala přímo tady ve Svitavách?
Ano, akce za náš kraj se připravovala ve Svitavách, protože jsem krajská koordinátorka prevence kriminality pro Pardubický kraj.

Podle čeho jste zvolili zaměření jednotlivých klipů?
S kolegou jsme vybrali témata, která nám dělají dlouhodobě starosti. Nakonec jsme jich na základě policejních statistik a dalších kritérií vybrali celkem sedm. Lidé se ve videu například seznámí s rizikem virtuální komunikace pro děti a mládež. To je například sdílení citlivých informací a fotografií na sociálních sítích. V tomto případě máme připravené video přímo pro děti i pro rodiče. Ti získají rady, jak bránit své dítě na internetu.

Jaká jsou další témata?
Dál se zabýváme velkým současným problémem, což jsou podvody a násilí páchané na seniorech. V tomto případě se k prevenci snažíme soutěží „Vyzbroj svou babičku" přilákat pozornost také mladé generace. Ve videích se věnujeme i kapesním krádežím, návykovým látkám, agresi 
u dětí, bezpečnosti silničního provozu a autokriminalitě.

Jak vznikal scénář?
Psali jsme ho s kolegou z Hradce Králové a pak ho upravovali i s autorem Mirkem Vaňurou. Potřebovali jsme nastínit co v nich má být. On to pak sám zpracoval.

Pomáhali jste mu nějak? Třeba tím, že jste mu dali tipy na sdílné policisty?
Dali jsme mu kontakty na specialisty. Nechtěli jsme, aby lidem zmíněné problémy představovali tiskoví mluvčí. Naším cílem totiž bylo do videí zapojit policisty, kteří dané problémy skutečně denně řeší. Divákům poradí skuteční odborníci z praxe.

Měli jste ještě nějaké požadavky?
Šlo nám také o to, aby i odborníci mluvili přirozeně a civilně, ne policejním žargonem. Od začátku jsme věděli, že v propagaci akce a sdílení videí budeme chtít užívat sociální sítě a internet. Proto jsme se rozhodli, že budeme potřebovat krátkou verzi zhruba třicet vteřin dlouhou, která bude určená pro veřejnost. Pak máme i delší variantu, tu použijeme například při školeních a preventivních akcích.

Měnil se nějak scénář při samotném filmování?
Ano, protože nám odborníci říkali, že je v praxi trápí ještě jiné věci a že by bylo vhodné je do videa dostat. Scénář se tedy upravoval za chodu. Prostě jsme nechtěli, aby to bylo podáváno policisty od stolu, chtěli jsme praktiky.

Jak jste vybrali tvůrce?
Mirek Vaňura dlouhodobě spolupracuje s policií, zejména s policií královéhradeckého kraje. Takže naši práci dobře zná. Navíc ve výběrovém řízení předložil nejzajímavější nabídku, takže ho následně vyhrál.

Kolik dohromady celý projekt stál?
Celkem to bylo dvě stě tisíc korun za všechna videa. Krátká i dlouhá.

Uvolníte videa i pro činnost dalších lidí a organizací, které se podílejí na prevenci?
Rádi videa zájemcům poskytneme. Jsou dostupná na YouTube. V průběhu září také uvolníme verzi s překladem do znakového jazyka pro neslyšící spoluobčany. Hodně nám pomohl například Šik CZ, spolupracujeme i s dalšími institucemi, například s Besipem.

Myslíte si, že tato „civilnější" akce bude mít u lidí úspěch? I třeba tím, že chcete využívat sociální sítě?
Záleží na lidech. Myslíme si, že tato forma by mohla u lidí mít úspěch a být efektivnější než letáčky. Navíc jsme spustili soutěž. Mladí si mají vyzbrojit babičky a dědečky. Dát jim informace o podvodnících, nafotit je oblečené do zbroje a poslat nám foto. Vítěz pak vyhraje tablet.

Videa řeší 
nahé fotky 
i vyhrožování
 zabitím

Ve dvou preventivních videích se odborníci věnují popisu toho, co vše se může stát z „nevinné" žádosti 
o fotku.
„Chtěli byste, aby se na vaše nahé fotky dívala celá třída, celá škola, všichni ve městě? Ne? Tak je nikdy nikomu neposílejte. Ani přes internet, ani přes mobil. Zkuste si představit, že se na ně dívá váš největší nepřítel nebo táta, máma, babička s dědou. Teprve až zjistíte, že by vám to nevadilo, klikněte na odeslat" radí v jednom z nich mladé generaci Mirek Vaňura.

Tvůrci však nezapomněli ani na rodiče. Právě oni by totiž na své děti měli dohlížet. Své oběti si totiž internetoví útočníci často vybírají v oblíbený čas. „Zpravidla v době, kdy jsou děti u počítače sami. To znamená odpoledne po skončení vyučování," objasnil policista Václav Písecký.

„Přísahám Bohu, přísahám na smrt svý mámy, že tě zabiju 
a zabiju tě v lese" vyhrožuje na začátku jednoho z klipů mladík zasahujícím policistům. V něm se tvůrci dál věnují problematice agrese dětí a jejich užívání návykových látek. „Už se to s ním táhne. Probíhá celý proces trestního řízení až do případného rozhodnutí soudu pro mládež," vysvětlil Robert Veleta z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.