Sbírka má ohlas

Na šesti místech v okrese – v kostelech v Letohradu, na Orlici, v Lukavici a v Mistrovicích, dále na letohradské faře a v papírnictví v letohradské charitě – jsou umístěny pokladničky, do nichž je možné vhodit příspěvek na vzdělávání třinácti indických dětí. Sbírku pořádá oblastní charita každý rok a má velký ohlas, při té poslední se během několika měsíců  vybralo téměř sto tisíc korun. „Sbírku na adopci hodnotíme jednoznačně kladně – lidé mají o tento projekt zájem a dávají to najevo svými příspěvky, je to už tradiční osvědčená akce," potvrdila Iva Marková z oblastní charity.
Loňský výtěžek byl použit na další rok studia třinácti „adoptovaných" dětí, které letohradská farnost dlouhodobě podporuje.  „Pět dětí ukončilo školní docházku – dvě střední školu, jedno základní školu a jedno bez udání důvodu, další se odstěhovalo, tudíž nabereme pět nových dětí," uvedl Martin Marcinčín.
Roční příspěvek na jedno dítě činí pět tisíc korun,  platí se z něj školné, školní pomůcky, brašna a uniforma, strava, ale také dětský prázdninový tábor.
Do projektu Adopce na dálku se může zapojit kdokoliv, databázi dětí, které potřebují pomoct, najdou zájemci na příslušných webových stránkách Diecézní charity Hradec Králové. „Adoptivním rodičem" z Evropy  se může stát jak jednotlivec, tak i skupina lidí, rodina, škola či zájmová organizace. Například v letohradské farnosti je hned několik rodin a jednotlivců podporujících „své" dítě v Indii.

Seriózní projekt

Diecézní katolická charita Hradec Králové na projektu spolupracuje s indickou diecézí Belgaum. Pokud by někomu vadilo, že je projekt koordinován křesťanskými organizacemi, může  si vybrat z množství jiných dobročinných organizací, které podporují různými způsoby potřebné v mnoha místech světa. „Stačí si vybrat, kde chci pomáhat, a tam pomáhat. Nemůžu pomoct celému lidstvu, ale jednomu člověku ano," říká Iva Marková. Oblastní charita každopádně Adopci na dálku doporučuje všem, kteří chtějí nějak pomoci. „Je to seriózní a transparentní projekt. Ze zkušeností lidí, kteří podporované děti v Indii navštívili, víme, že děti chodí do školy rády, že většina rodičů je za tuto možnost vděčná,  že projekt má smysl," dodává Martin Marcinčín.